Det räcker inte att göra ett absolut minimum, skriver Lotta Edholm, (L).
Det räcker inte att göra ett absolut minimum, skriver Lotta Edholm, (L).

I januari 2016 meddelade de rödgrönrosa i Stockholm att man skulle genomföra en ny kartläggning, efter att Liberalerna och jag upprepade gånger krävt detta. Det var alltså för två och ett halvt år sedan. 32 månader. Fortfarande har ingen mätning gjorts, skriver Lotta Edholm, (L).

Detta är en slutreplik som svarar på den här repliken. Den i sin tur var ett svar på den här debattartikeln. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Vi liberaler har kämpat för alla människors frihet oavsett kön i hundra år, sedan vi tog kampen för lika rösträtt. Engagemanget för jämställdhet går som en röd tråd genom vårt politiska arbete. Därför räds vi inte att säga att det hedersförtryck som många framförallt flickor lever under i vårt samhälle idag är dagens kanske allra största jämställdhetsutmaning, och den största kränkningen av mänskliga rättigheter i Stockholm idag.

Det räcker inte att göra ett absolut minimum för att undvika en kritikstorm från föreningar och från oss liberaler. Det handlar om att göra det man lovar.

 Det handlar om att flickan inte får välja sin klädsel, att hon inte får välja sin partner eller att hon gifts bort mot sin vilja. Att hon inte får pröva sina vingar och bestämma över sitt liv på samma sätt som många andra tar för givet. Det är en ofrihet och ett förtryck som går genom helvetets alla grader och som ibland slutar med döden.

 I januari 2016 meddelade de rödgrönrosa i Stockholm att man skulle genomföra en ny kartläggning, efter att Liberalerna och jag upprepade gånger krävt detta. Det var alltså för två och ett halvt år sedan. 32 månader. Fortfarande har ingen mätning gjorts. Det räcker inte att göra ett absolut minimum för att undvika en kritikstorm från föreningar och från oss liberaler. Det handlar om att göra det man lovar.

LÄS MER: Replik: (L) försöker plocka billiga poäng i debatten om hedersvåld

 Det finns mycket att göra för att Sverige ska bli mer jämställt. Alltifrån att höja lönerna i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och socialsekreterare, att göra det enklare att kombinera karriär och familj, och att laga revorna i välfärdssystem som i LSS. Det handlar om att öka skyddet för våldsutsatta och slå vakt om kvinnors och hbtq-personers rättigheter.

Men feminister som sviker de kvinnor som lever i den absolut största ofriheten – deras jämställdhetskamp är inte mycket värd. 

Lotta Edholm (L)

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset