Äldreboendet La Casa i Hägersten, Stockholm. Välfärdsutredningen föreslår ett generellt vinsttak för privata välfärdsföretag.
Äldreboendet La Casa i Hägersten, Stockholm. Välfärdsutredningen föreslår ett generellt vinsttak för privata välfärdsföretag.

Vinstbegränsningarna i välfärden bedöms slå hårdast mot de små företagen. De stora kan ha lättare att runda reglerna.Experter och intressenter är kritiska till det teoretiska vinsttaket.

Välfärdsutredningen anger ett vinsttak som innebär att rörelseresultatet får vara högst sju procent plus en mindre statslåneränta (för närvarande 0,65 procent) som andel av det operativa kapitalet, vilket kan uttryckas ungefär som det kapital som behövs i den egentliga rörelsen.

Branschen är inte särskilt kapitalintensiv, jämfört med andra branscher. Men det beror på hur man mäter, exempelvis investeringar i personalen syns inte i siffrorna.

– Då ser det ut som om man har investerat väldigt lite, säger Tomas Hjelström, forskare på avdelningen för redovisning på Handelshögskolan i Stockholm, och som hjälpt utredningen med vissa beräkningar.

Det påverkar förstås avkastningen som blir högre än i verkligheten.

– Vinsttaket kan därmed komma att bli väldigt lågt, säger han.

Rundar reglerna

Bedömare menar att det blir enklare för större koncerner att anpassa vinsten efter reglerna.

– Det är lättare för stora koncerner att flytta pengarna mellan företagen, säger Jarkko Peltomäki, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Intresseorganisationen Företagarnas vd Günther Mårder gör samma analys.

"Genom helt lagliga konstruktioner kan de företagare som har kreativa ekonomiska rådgivare enkelt runda reglerna", skriver han i en kommentar.

Thomas Hjelström håller med:

– Konsekvensen kan bli att företagen gör om sin verksamhet på lite olika sätt som knappast är syftet. Syftet borde ju vara en så hög kvalitet som möjligt, säger han.

Missvisande vinstmått

Vårdjätten Attendos vd Henrik Borelius tycker att förslaget till vinstbegränsning är en teoretisk skrivbordsprodukt. Huruvida bolaget slår i taket är oklart. Han tycker inte det är relevant att spekulera i effekterna i dagsläget.

– Det här är ett missvisande vinstmått, det är inget vanligt sätt att räkna på, säger Borelius.

Men han är säker på att om förslaget blir verklighet kommer intresset att öppna nya äldreboenden eller liknande att minska.

Academedia släppte på tisdagen sina kvartalssiffror, men inte heller företrädare för utbildningskoncernen vill uppge om bolaget har en avkastning som ligger högre än utredarnas vinsttak. Men enligt TT:s beräkningar så ligger avkastningsräntan på det operativa kapitalet på 10 procent, alltså högre än taket.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset