Kinesiska industrirobotar. Med en satsning på 78 miljoner kronor hoppas regeringen stimulera små och medelstora företag till att snabba på omställningen till digital produktion. Arkivbild.
Kinesiska industrirobotar. Med en satsning på 78 miljoner kronor hoppas regeringen stimulera små och medelstora företag till att snabba på omställningen till digital produktion. Arkivbild.

Svenska småföretag ligger efter när det gäller digitalisering. Med 78 miljoner kronor till Tillväxtverket vill regeringen ändra på det.– Det är Sveriges akilleshäl, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

Digitaliseringen av svenska industriföretag går för långsamt. Bara 11 procent av de svenska företagen befinner sig på en avancerad nivå vad gäller digital teknik, enligt statistik från Eurostat. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 17 procent.

Gemensam oro

Med en satsning på 78 miljoner kronor vill regeringen stimulera den digitala omställningen hos små till medelstora företag.

– När vi har haft samtal med näringslivet så är den gemensamma oron att det är små och medelstora företag som kanske inte har tid och kunskap nog att förstå vad digitaliseringen betyder för konkurrensen och möjligheter i affärsmodellerna. Det är Sveriges akilleshäl, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Pengarna går till Tillväxtverket som får i uppdrag att utveckla metoder och skapa projekt som ska hjälpa svenska företag att ta till vara på de möjligheter som erbjuds genom digital teknik.

Marknadsföring och robotar

Det kan handla om allt från att digitalisera register med kunder till att automatisera produktion.

– Det finns väldigt goda exempel på hur små företag har fått helt nya kunder genom att digitalisera sin verksamhet. Dels genom kundkontakter och marknadsföring och dels lite mer avancerat genom att man digitaliserar sin verksamhet med till exempel robotar som gör att man kan vara mer effektiv, säger Mikael Damberg.

Anledningen till att Sverige har hamnat på efterkälken är han dock mer försiktig med att uttala sig om.

– Jag tror att vi i Sverige har haft en bild av att vi ligger så långt fram vad gäller digitaliseringen att vi tror att små och medelstora företag automatiskt hänger med. Det tror jag är en farlig attityd därför att det går snabbt nu.

Jessica Gow/TT
Näringsminister Mikael Damberg (S). Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset