41 procent av akademikerna i Stockholm tycker att kraven på att vara tillgänglig, också utanför kontorstid, främst leder till ökad stress, skriver Juseks vd Magnus Hedberg.
41 procent av akademikerna i Stockholm tycker att kraven på att vara tillgänglig, också utanför kontorstid, främst leder till ökad stress, skriver Juseks vd Magnus Hedberg.

Vi gillar att jobba hemma, men det kan göra oss stressade att alltid vara tillgängliga. Därför är det allt viktigare att arbetsgivare sätter gränser för vårt hemmajobbande, skriver Magnus Hedberg, vd på Jusek.

I dag är det jobba-hemma-dagen. Kanske sitter du och jobbar med laptoppen i knät, hemma på verandan i solen, eller uppkrupen med en kopp kaffe i favoritfåtöljen?

Kanske har du valt att arbeta hemifrån för att spara restid och därmed få tid att ta en liten omväg på vägen till förskolan, eller för att hinna med löppasset på lunchen. Eller jobbar du kanske hemifrån för att du behöver skriva koncentrerat och gör det allra bäst helt ostörd.

En undersökning som TNS-Sifo gjort på uppdrag av Jusek visar att det är vanligt att medarbetare själva kan styra sin arbetstid och var man jobbar. Det är positivt. Ny teknik har förändrat arbetslivet i grunden och gett oss fler individanpassade lösningar och nya möjligheter att klara vardagsstressen.

Därför arbetar Jusek för att fler ska få möjlighet att jobba hemifrån, i dag och alla andra dagar som det kan behövas. 

Stockholms akademiker utmärker sig genom att de är mest positiva till att arbeta flexibelt. 56 procent av akademikerna har idag möjlighet att arbeta flexibelt, till exempel hemifrån eller från någon annan plats än arbetsplatsen och 60 procent säger att den möjligheten är viktig. Fler än två tredjedelar av akademikerna svarar också att deras arbete underlättas av att kunna jobba hemifrån.

Men det nya arbetslivet innebär också utmaningar. Så hög andel som 41 procent av akademikerna i Stockholm tycker att kraven på att vara tillgänglig, också utanför kontorstid, främst leder till ökad stress.

Och samtidigt som kvinnor är mer positiva till det flexibla arbetslivet än män, är det främst kvinnor som stressas av det. Det är kvinnor under 40 år som stressas allra mest av kraven på ständig tillgänglighet. Förmodligen hänger detta ihop med att kvinnor fortfarande har huvudansvar för hem och familj.

Smarta arbetsgivare arbetar långsiktigt och ger chefer och medarbetare stöd genom att ta fram riktlinjer för flexibiliteten. I Stockholm, där arbetslivet ställer höga krav på tillgänglighet, är förekomsten av riktlinjer lika låg som i övriga landet.

Endast 11 procent av arbetsplatserna i Stockholm har riktlinjer om jobbsamtal under kvällar och helger. Och bara 9 procent har tagit fram riktlinjer om hur de ska hantera mejlen utanför ordinarie arbetstid. Det flexibla arbetslivet är positivt och det är här för att stanna, men det ska inte vara upp till medarbetarna att själva sätta gränserna. Stockholms arbetsgivare har arbete framför sig.

Jobba-hemma-dagen är ett viktigt led i att fler ska får möjligheten att arbeta flexibelt. Det är utmärkt. Jusek är övertygade om att individer som får ett större inflytande över när och var de arbetar också är nöjdare medarbetare. Det leder till ökad produktivitet. Både medarbetare och arbetsgivare blir vinnare när flexibiliteten hanteras klokt.

Magnus Hedberg

vd, Jusek

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset