Owen Smith kandiderar mot den sittande ledaren i Labour-partiet, Jeremy Corbyn.
Owen Smith kandiderar mot den sittande ledaren i Labour-partiet, Jeremy Corbyn.

Brexit-processen måste frysas tills det brittiska folket åter fått ta ställning i en ny folkomröstning eller ett parlamentsval. Det säger Owen Smith, som kandiderar till att bli Labour-ledare.

"Vi kommer att rösta i parlamentet för att blockera alla försök att åberopa artikel 50, tills (premiärminister) Theresa May åtar sig att hålla en ny folkomröstning eller ett parlamentsval i samband med alla former av uppgörelser om att lämna EU", skriver Smith i en kommuniké.

I folkomröstningen i Storbritannien den 23 juni röstade 52 procent för att landet ska lämna Europeiska unionen. Men till exempel Skottland och London-området röstade för att stanna kvar, och det jämna resultatet utlöste politiskt kaos. Många ledande politiker har hoppat av eller bytt jobb, däribland den dåvarande premiärministern David Cameron.

Den nya premiärministern Theresa May har sagt att artikel 50, som reglerar en medlemsstats utträde, i EU:s Lissabonfördrag, ska åberopas nästa år. Först då börjar Storbritannien lämna EU, och innan allt är klart väntas det gå flera år.

Brexit-bråken har slitit itu även Labour-partiet, som med anledning av detta håller ett nytt ledarval. Smith ställs mot den sittande ledaren Jeremy Corbyn, och resultatet ska vara klart om en månad, den 24 september.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset