Ett utbrott av tarmbakteriesmitta upptäcktes på neonatalavdelningen och åtgärder vidtogs omedelbart. Men för det för tidigt födda barnet var det för sent. 

Det var vid en rutinmässig kontroll som smittan av tarmbakterien serratia marcecens kunde konstateras vid avdelningen för nyfödda på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Åtgärder för att förhindra fortsatt spridning av smittan vidtogs omedelbart, men tretton barn på avdelningen hade redan drabbats. Hos ett för tidigt fött barn hade bakterien orsakat blodförgiftning, vilket ledde till att barnet dog.

Händelsen har nu anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt anmälan har man sedan utbrottet tagit beslut om att bygga om neonatalavdelningens lokaler.

 

Bakterien serratia marcesens finns i tarmfloran och luftvägarna och kan smitta personer med dåligt immunförsvar. Finns bakterien i blodet hos för tidigt födda barn kan den ge en svår sjukdomsbild med hög dödlighet. Bakterien kan behandlas med antibiotika.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om ehec