Många män skuldbelägger sig själva och betraktar sig som medansvariga för övergreppet, säger Kina Sjöström.
Många män skuldbelägger sig själva och betraktar sig som medansvariga för övergreppet, säger Kina Sjöström.

Ur ett samhällsperspektiv är mäns sexuella våld mot kvinnor ett betydligt större problem än sexuellt våld mot män. Men även män utsätts för sexuellt våld och för varje enskild pojke och man som blivit utsatt innebär det ett trauma och stora svårigheter. Problemet är att detta fortfarande är en osynlig grupp som har svårt att få adekvat hjälp.

– Det råder en allmän tanke om att män inte kan våldtas eller råka ut för övergrepp, säger Kalle Norwald, auktoriserad sexolog och terapeut på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset.

Han hänvisar till studier som visar att 15 procent av gruppen män någon gång under livet kommer att bli utsatta för sexualbrott.

– Synen på män som starka, sexuellt aktiva och ständigt kåta försvårar för att se män som offer för sexuellt våld. Manlighetsidealen gör att vi tror att män alltid kan försvara sig. Men de flesta som utsätts för sexuella övergrepp uppger att de inte har kunnat försvara sig, detta oavsett kön, säger Kalle Norwald.

LÄS MER: Så kan du bemöta unga män som säljer sex

Kina Sjöström, brottsoffersamordnare på RFSL:s brottsofferjour, menar att det inom gruppen MSM (män som har sex med män) finns en medvetenhet om att våldtäkter kan ske och sker.

– Däremot finns där – precis som bland kvinnor – en missuppfattning om att det alltid måste förekomma mycket våld, och att förövaren är en främling. Det leder till att många män skuldbelägger sig själva och betraktar sig som medansvariga för övergreppet, säger Kina Sjöström.

Bland de män som hon träffar på RFSL:s brottsofferjour är däremot förövaren oftast en partner, ex-partner eller en tillfällig sexuell kontakt. Både Kina Sjöström och Kalle Norwald pratar om den stora ordlösheten. Den leder till att få män polisanmäler övergrepp eller söker hjälp.

– Reaktionerna efter sexuellt våld är mer lika än olika, hos alla kön, säger Kina Sjöström.

Våld kan leda till depression, aggressivitet, skuld och skam. Män och transpersoner kan ha svårare att få hjälp då det finns betydligt sämre rutiner för dem som sexualbrottsoffer. Studier visar att män som har erfarenheter av våldtäkt löper större risk att få diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Det saknas också forskning kring ickebinära* personer och de utanför tvåkönsmodellen.

* ickebinär är ett ord som beskriver könsidentiteter bortom de normativa.

LÄS MER: Det här kan du göra om du ser ett övergrepp

Här får utsatta hjälp

Är du man eller transperson och råkat ut för sexuellt våld, här kan du få hjälp. Här är några du kan kontakta (gäller även för de som definierar sig som tjejer).

* 1000 möjligheter. För unga upp till 25 år oavsett om du är tjej, kille eller transperson eller inte vill definiera dig alls.Mail: [email protected]

* RFSL:s Brottsofferjour. För hbtq-personer i alla åldrar. Tel: 020–34 13 16 (gratis), mail: [email protected]

* Kvinnofridslinjen. Män och transpersoner är välkomna att ringa för stöd men det finns begränsad kunskap om lokala verksamheter som erbjuder stöd till våldsutsatta män. Tel: 020-50 50 50.

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset