Migrationsverket har beslutat att Guy, pappa till nio månader gamla Dave, ska utvisas. Detta trots att socialtjänsten bedömer att pappan är den viktigaste personen i sonens liv, eftersom mamma Therese tidvis har lidit av psykisk sjukdom. – Jag matar honom, byter blöjor, badar honom. När han ska till barnavårdscentralen är det jag som tar honom dit, säger Guy.  
Migrationsverket har beslutat att Guy, pappa till nio månader gamla Dave, ska utvisas. Detta trots att socialtjänsten bedömer att pappan är den viktigaste personen i sonens liv, eftersom mamma Therese tidvis har lidit av psykisk sjukdom. – Jag matar honom, byter blöjor, badar honom. När han ska till barnavårdscentralen är det jag som tar honom dit, säger Guy.  

Dave, nio månader, vilar på pappa Guys arm. Han vet inte att hans pappa när som helst kan tas av polis och skickas ur landet.

ISABEL SVENSSON
Snart kastas hans pappa ut

Migrationsverket har beslutat att Guy, pappa till nio månader gamla Dave, ska utvisas. Detta trots att socialtjänsten bedömer att pappan är den viktigaste personen i sonens liv, eftersom mamma Therese tidvis har lidit av psykisk sjukdom. – Jag matar honom, byter blöjor, badar honom. När han ska till barnavårdscentralen är det jag som tar honom dit, säger Guy. 

Intyg från socialtjänst, barnsjukvård och landstinget vittnar om att Guy är den viktigaste personen i sonens liv – men Migrationsverket vägrar att ändra utvisningsbeslutet.

– Dave är så van med mig att vi sitter ihop. Om jag skulle slitas bort från det så kan jag inte föreställa mig hans smärta. Han söker mig hela tiden, han visar hela tiden vad jag betyder och att han behöver mig, berättar Guy när Metro träffar honom, sambon Therese och sonen Dave i deras lägenhet utanför Stockholm.

Familjen är förtvivlad efter Migrationsverkets beslut i januari att verkställa utvisningen, och därmed splittra familjen.

Guy kom till Sverige från Demokratiska Republiken Kongo 2007. Hans pappa, som var överste i armén, stödde oppositionspolitikern Jean-Pierre Bemba, som tvingades fly ur landet i samband med oroligheter. Hans far och mor dödades, men själv lyckades Guy fly med hjälp av ett falskt pass, enligt vad han själv berättar.

Han sökte asyl i Sverige, men fick avslag. Under tiden träffade han Therese. Paret flyttade ihop 2011 och ett år senare föddes Dave. Eftersom Therese tidvis varit svårt deprimerad och även varit inlagd på psykiatrisk avdelning har Guy tagit det huvudsakliga ansvaret för Daves omvårdnad.

Migrationsverkets beslut är obegripligt, tycker familjen.

– Hur kan de bedöma tillståndet för Dave när de inte bryr sig om intygen från socialtjänst och barnläkare? De vet ju ingenting om oss, säger mamma Therese.

Migrationsverket hävdar dessutom att paret inte visat att förhållandet är seriöst. Guy suckar uppgivet.

– Vi har bott ihop i 1,5 år, vi har ett barn tillsammans. Jag tycker inte att det kan bli mer seriöst än så.

Migrationsverkets senaste beslut går inte att överklaga, och det är bara en tidsfråga innan polisen hämtar Guy.

Förutom oron för sonen ser han mörkt på sina egna möjligheter att klara sig i Kongo, där hans fars fiender finns kvar. Att han skulle lyckas få ett nytt pass utfärdat och möjlighet att resa till Sverige igen tror han inte.

”Barnkonventionen är inte svensk lag”

Den berörda kommunen tar tydlig ställning emot utvisningen av Guy. I ett intyg skriver socialtjänsten att man tycker att den strider mot FN:s barnkonvention.

Men det betyder inte att beslutet är mot reglerna.

– Barnkonventionen är inte svensk lag om man ska hårdra det, säger Håkan Jonsson, Migrationsverkets expert på familjeanknytning, som dock inte uttalar sig i det enskilda ärendet.

Sedan 2010 finns ett stycke i utlänningslagen som säger att man särskilt ska beakta konsekvenserna för barnet om en förälder utvisas. Men då krävs att den sökande lever upp till vissa krav, till exempel att ha ett giltigt pass. Det saknar Guy.

– Har man stiftat en lag som ser ut på det här sättet kanske man landar i att ett barn kommer i kläm. 

Rädda Barnen har stött på liknande fall där barn har splittrats från sina föräldrar på grund av den svenska lagstiftningen.

– Vi anser inte att tillräckligt stor hänsyns tas till barnets bästa vid den här typen av ärenden. Många barn tvingas vara separerade från sina föräldrar på grund av byråkratiska hinder, i vissa fall i månader, säger Mikaela Hagan, som arbetar med asyl- och flyktingfrågor på organisationen. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset