Snus påverkar blodkärlen, visar norsk forskning.
Snus påverkar blodkärlen, visar norsk forskning.

Snus försämrar blodkärlens funktion. Framför allt om du lever ett stillasittande liv.

Att snus är betydligt mindre farligt än rökning är de flesta överens om. När man snusar slipper man den farliga röken och alla de giftiga ämnen som dras ner i lungorna.

Men är snus för den skull nästan ofarligt – som en del påstår?

Nej, konstaterar norsk forskning.

– Snus är betydligt skadligare för blodkärlen än vad man hittills trott, säger Eli-Anne Skaug, läkare och forskare vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) till norska TV2.

I den aktuella studien, som presenterades nyligen i Plos One, undersökte forskarna endotelfunktionen hos knappt 1 600 friska män. Endotelet är det lager med celler som täcker blodkärlens insida och som har stor betydelse för blodkärlens förmåga att fungera som de ska, exempelvis genom att reglera blodtrycket.

Det visade sig att endotelfunktionen hos de snusare som ingick i studien var i nivå med de som rökte och sämre än de som vare sig rökte eller snusade. Detta var framför allt tydligt om snusaren ifråga var inaktiv.

– Det såg värre ut än vi trodde, säger Eli-Anne Skaug.

Sedan tidigare vet man att en försämrad funktion hos blodkärlen ökar risken för framtida hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärt- eller hjärninfarkt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset