Eget kontor är det bästa för hälsan, enligt Christina Bodin Danielsson.
Eget kontor är det bästa för hälsan, enligt Christina Bodin Danielsson.

När anställda har ett snyggt kontor blir de mindre sjuka och jobbar hårdare. Det visar en ny avhandling från KTH.

– Ju högre estetisk kvalitet medarbetarna upplever desto mer positiva är de till arbetsgemenskapen, företaget, och även till kontorets funktionalitet. Arbetstillfredssällelsen ökar och deras hälsa blir bättra, säger arkitekten och forskaren Christina Bodin Danielsson till Ny Teknik.

Även typen av kontor spelar roll. Enligt Bodin Danielsson är det sämsta kontoret det som är vanligast i Sverige: Ett öppet landskap med mellan tio och 24 personer, något hon kallar för ett "högriskval".

Bäst för hälsa och arbetsmiljö är ett eget eller avgränsat rum.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset