REPLIK: Jag instämmer inte med de förslag till lösningar som Stadsmissionen presenterar för missbruksvården och psykiatrin (Metro 24/3).

Psykiatrin, beroendevården och missbruksvården har under många år utsatts för kraftiga nedskärningar. Resultatet är det välkända fenomenet ”när krubban är tom bits hästarna”.  

Att byta huvudman innebär ingen resursförstärkning. Med landstinget som ansvarigt för behandlingssidan och kommunen som ansvarig för boende skulle det även i fortsättningen finnas människor om är ”för sjuka” för att fungera i stödboende, men ”inte tillräckligt sjuka” för att få vård inom beroendevården eller psykiatrin.

· Förstärk psykiatrin så att de som inte klarar sig med stödboende och öppenvård kan få slutenvård.

· Ge psykiatrin kompetens och resurser för att hantera utagerande patienter.

· Inför behandlingsenheter som kan hantera både missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

· Återupprätta socialtjänstens missbruksvård till en vård värd namnet. Det räcker inte med öppenvårdsinsatser. Många behöver en tids vård i behandlingshem.

· Socialtjänsten måste få möjlighet att följa lagen och ge människor det bistånd de har rätt till. Det kräver resurser – både personal och pengar.

Ann-Marie Strömberg

Socialarbetare

Fotnot: Skribenten är fackligt aktiv i Akademikerförbundet SSR Stockholm, men skriver som privatperson.

LÄS MER: Så kan regeringen hjälpa missbrukare och hemlösa

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset