SLUTREPLIK: En rådman förklarar i Metro (25/3) att Socialistiska psykologer är okunniga om gällande rätt. Detta utesluter inte att svenska domare är okunniga om psykologi. Vi är inte av uppfattningen att den friande domen mot 27-åringen var rättsvidrig utifrån gällande lag, sådana bedömningar överlåter vi till sakkunniga inom juridik. Det vi vänder oss emot är att gällande lagtext möjliggör att personer frias från våldtäkt mot barn om brottsoffrets pubertala utveckling är tidig eller bara för att mannen inte hade tänkt att han våldtog.

Vi är införstådda med begreppet uppsåt och dess funktion. Däremot är vi mycket oroliga över att professionella inom rättsväsendet inte tycks vara benägna att diskutera det problematiska med hur lagen är utformad och hur uppsåtsbegreppet används just inom våldtäktsdomar. Få män i vårt samhälle bär på uppsåtet att våldta kvinnor, trots detta sker våldtäkter. Det är det som är problemet.

Vi är medvetna om vår egna begränsade kunskap om gällande rätt och svensk lag. Vi önskar att svenska domare gör sig lika medvetna om sin begränsade kunskap inom psykologi. Inte för vår skull, i egenskap av psykologer, utan för alla offer för och överlevare i den våldtäktskultur som tyvärr finns idag.

Hedda Skyllbäck

Erik Diffner

Per Besev

Mattias Norlinder

Socialistiska psykologer

LÄS MER: Socialister är okunniga om gällande rätt

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset