Socialstyrelsen föreslår även att ingreppen endast ska få utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Socialstyrelsen föreslår även att ingreppen endast ska få utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Bröstförstoring, fillers och fettsugning är några av de skönhetsingrepp som Socialstyrelsen anser endast ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal, enligt en ny rapport.

Det är på uppdrag av regeringen som Socialstyrelsen har utrett vilken typ av estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens.

Saknar tydligt regelverk

Socialstyrelsen menar att skönhetsingrepp som görs i estetiskt syfte saknar ett tydligt regelverk och patientsäkerheten måste öka, enligt ett pressmeddelande.

– Vi har kommit fram till att kirurgiska ingrepp och injektioner kräver medicinsk kompetens eftersom de kan leda till allvarliga skador. För att stärka skyddet för den enskilde anser vi därför att hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska gälla i sin helhet vid dessa behandlingar, säger Louise Follin Johannesson, jurist på Socialstyrelsens rättsavdelning, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Guide: Skönhetsingrepp nu och då

Ska endast få utföras av hälso- och sjukvårdspersonal

Socialstyrelsen föreslår att skönhetsingrepp ska omfattas av samma regelverk som övrig sjukvård, samt att ingreppen endast ska få utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

– Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det inte lämpligt att tillåta personer som saknar medicinsk kompetens och som agerar utanför hälso- och sjukvården att utföra sådana här behandlingar. Vi föreslår därför en ny bestämmelse i patientsäkerhetslagen som begränsar detta, säger Louise Follin Johannesson i pressmeddelandet.

LÄS MER: Delstat i Indien erbjuder gratis bröstimplantat till fattiga

Tillsyn av IVO

För att ytterligare skydda patienter föreslår Socialstyrelsen att verksamheter som ägnar sig åt skönhetsingrepp ska stå under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.

– Vi anser att våra förslag stärker patientsäkerheten. De gör det tydligt, både för patienter och verksamheter, vilket regelverk som faktiskt gäller. Vi bedömer att regleringen skulle medföra att färre skulle skadas till följd av de ingrepp som omfattas av förslaget, säger Bitte Bråstad, enhetschef på Socialstyrelsens rättsavdelning i pressmeddelandet.

Socialstyrelsens förslag

  • Kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen.
  • Enbart hälso- och sjukvårdspersonal ska yrkesmässigt få göra kirurgiska ingrepp och ge injektioner i estetiskt syfte.
  • Den som genomgår ett kirurgiskt ingrepp eller får injektionsbehandling i estetiskt syfte ska få information om behandlingen och om väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.
  • Socialstyrelsen bedömer att den föreslagna regleringen behöver följas upp.

Källa: Socialstyrelsen. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset