Smutsiga lokaler är en av de saker fångarna i Skåne är missnöjda över.
Smutsiga lokaler är en av de saker fångarna i Skåne är missnöjda över.

Kriminalvård. Fångarna i Skåne upprörs över allt från snål sockerransonering till smutsiga lokaler och förbud att besöka frisören. Mest missnöjda är internerna på anstalten i Kristianstad Vä, visar Metros granskning.

Anmälningar som rör Kriminalvården är den grupp som ökat mest hos Justitieombudsmannen de senaste åren och utgör nu, tillsammans med socialförsäkringsärenden, den största andelen anmälningar. Sedan 2010 har mer än 300 anmälningar som enbart rör den skånska kriminalvården kommit in.

– Kriminalvårdsärendena tar rätt mycket tid i anspråk och i takt med att de ökat har det blivit nödvändigt för oss att slopa andra myndigheter, säger Jörgen Buhre, byråchef på JO.

Just nu utreds möjligheten att införa en självständig tillsynsmyndighet för Kriminalvården, vilket i så fall skulle lätta trycket för JO.

I Skåne är det internerna i Kristianstad Vä följt av Fosie och Kirseberg som inkommer med flest skrivelser.

– Vi riktar kritik mot Kriminalvården i drygt 10-12 procent av fallen och i de flesta fall rör det sig om mild kritik, säger Jörgen Buhre.

Att en relativt stor andel av anmälningarna rör sådant som exempelvis sockerransonering och smutsiga tofflor förvånar inte Buhre.

–  I den här miljön blir även småsaker, som man kanske inte tycker är så farliga på utsidan, viktiga. Vi har bland annat sett att brist på sysselsättning skapar missnöje och frustration hos fångarna vilket leder till att de börjar skriva till oss, säger han.

Anstaltschefen Gertrud Nyström på Kristianstad Vä tror att det är en tillfällighet att just de hamnar i topp på anmälningsstatistiken.

– Hade det varit fall där JO riktade kritik mot oss hade jag blivit väldigt förvånad. När det gäller anmälningar brukar de variera över tiden, jag kan inte se att det skulle vara något särskilt med vår anstalt, säger hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset