Sopmaskin gjorde hål i Göta älvbron Göta Älvbron fick stängas för all trafik efter att en sopmaskin i tisdags gjort ett hål i bron. Först efter en timme kunde trafiken släppas på igen.
Sopmaskin gjorde hål i Göta älvbron Göta Älvbron fick stängas för all trafik efter att en sopmaskin i tisdags gjort ett hål i bron. Först efter en timme kunde trafiken släppas på igen.

En sopmaskin gjorde i tisdags ett hål i Göta älvbron, som fick stängas av för all trafik.
Enligt trafikkontoret har brons underhåll varit bristfälligt sedan slutet av 1990-talet.
Sopmaskinen körde på cykelbanan, när en betongplatta plötsligt inte höll för ett av maskinens däck.
– Plattan är cirka en gånger en meter och sopmaskinen har gått ner med ett hjul, säger Jan Gustafsson, enhetschef på Gatubolagets avdelning för brounderhåll och byggledning till TT.

ETT KÖRFÄLT STÄNGDES AV
Hålet finns cirka 100 meter från brofästet i riktning från centrum. Där löper bron fortfarande över land och ett körfält i Mårten Krakowgatan fick stängas av på grund av rasrisken uppifrån. Efter en timme släpptes trafiken på igen.
Trafikkontoret har i flera år begärt pengar för att byta ut de aktuella betongplattorna.
– Vi har haft frågan uppe sedan slutet av 1990-talet, men politikerna har inte skjutit till pengar. Underhållet har inte varit tillräckligt. Det ser vi nu när bron inte klarade belastningen från sopmaskinen, säger Jan Tuvert, planeringsledare på trafikkontoret till TT.

REPARATIONER INPLANERADE
Eftersom Göta älvbron är i dåligt skick är reparationer redan inplanerade. Stålet i bron är sprött och riskerar att brytas sönder.
Därför ska brons stålbalkar under våren säkras genom att fångband av stål sätts upp på de känsligaste ställena. Senare i år ska ett övervakningssystem installeras, vars mätinstrument ska slå larm om sprickor så att trafiken kan stoppas i tid.
– Det är en åldrande anläggning som vi försöker hålla vid liv. Nu kanske det måste satsas mer på underhållet, säger Jan Tuvert till TT.
Göta älvbron invigdes 1939 och har en beräknad livslängd till 2020. Cykelbanorna byggdes på 1958.
 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset