Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill undersöka rätten att dra in pass för att förebygga tvångs- och barnäktenskap och könsstympning utomlands. Arkivbild.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill undersöka rätten att dra in pass för att förebygga tvångs- och barnäktenskap och könsstympning utomlands. Arkivbild.
Brott TT

Regeringen vill veta om spärrande av pass och rättsliga krav mot släktingar om återförande kan vara medel mot barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.

En utredning får nya direktiv om att syna saken.

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott mot hedersmotiv är redan igång och justitieminister Morgan Johansson (S) ger nu ytterligare direktiv genom ett regeringsbeslut på torsdagens sammanträde.

Utredningen får i uppgift att även analysera och bestämma sig för om det går att hitta effektivare åtgärder för att hindra att personer med koppling till Sverige förs utomlands för att tvingas till äktenskap eller genomgå könsstympning. Regeringen säger sig inte ha någon klar uppfattning om hur många unga som berörs. Men justitieministern tror att det är ett växande problem och konstaterar att fler anmälningar görs.

Vågar anmäla

Frågorna uppmärksammas mer och det kan ju vara så att en del tjejer som läser om det förstår att de inte är ensamma och att samhället vill göra något åt det och att de då vågar anmäla, säger Morgan Johansson.

De åtgärder som finns i dag för att skydda unga som hotas av tvångs- och barnäktenskap eller könsstympning är inte tillräckliga, anser regeringen. Det finns visserligen en möjlighet för kommunerna att omhänderta personer enligt lagen om vård av unga, men det är ett trubbigt verktyg enligt Johansson. Han vill att utredaren Mari Heidenborg ska studera den brittiska och norska lagstiftningen om tvångsäktenskap.

En brittisk domstol kan ålägga släktingar till den som förts utomlands att medverka till, med straffansvar, att den som förts ut kommer tillbaka. Det är ett väldigt ingripande rättsligt medel, säger Johansson som ändå anser att det kunde vara motiverat även i Sverige.

Dra in pass

Utredaren ska också se över om det i fall där misstankar om att tvångsgifte eller könsstympning kan vara på gång kan vara motiverat att öppna för rättsväsendet att dra in, spärra eller återkalla pass för den som ska föras ut.

I december i år ska utredningen, enligt de ursprungliga direktiven, presentera förslag om att begränsa möjligheterna till att få barnäktenskap med 15–18-åringar inblandade godtagna i Sverige. Hittills har sådana äktenskap, om de ingåtts utomlands, kunnat bli erkända i Sverige.

I september nästa år ska förslag om skärpta straff för brott med hedersmotiv läggas fram av utredaren. Då ska också de delar som de nya direktiven avser presenteras.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill undersöka rätten att dra in pass för att förebygga tvångs- och barnäktenskap och könsstympning utomlands. Arkivbild.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill undersöka rätten att dra in pass för att förebygga tvångs- och barnäktenskap och könsstympning utomlands. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset