Jonas Kristiansson och Liselotte Billborn vid den central som styr de väderprognosstyrda husen. Nu kan man styra värmen efter hur varje byggnad beter sig och spara el exakta väderprognoser. 
Jonas Kristiansson och Liselotte Billborn vid den central som styr de väderprognosstyrda husen. Nu kan man styra värmen efter hur varje byggnad beter sig och spara el exakta väderprognoser. 

Sänka energikostnaderna i fastigheten med hjälp av vädret? Jo, det är fullt möjligt – och nu går den svenska tekniken på export.

Det är hög tid att hitta klimatsmarta lösningar. 2008 är året då Sveriges alla fastigheter ska energideklareras.

Ett av de bästa sätten är att väderprognosstyra hu­sen. Det innebär att man med hjälp av extremt lokala och exakta väderprognoser i god tid styr värmen efter hur varje byggnad beter sig i den rådande vädersituationen. Genom väderprognosstyrning blir styrningen jämnare och tar till vara gratis energi i form av sol.
– Det sänker såväl kostnaden för energi som minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som inomhuskomforten förbättras för de boende, inte minst nu på hösten vid alla väderomslag, säger

Thorbjörn Geiser, vd för företaget Egain som specialiserat sig på väderprognosstyrning för fastigheter.

Nu går den svenska tekniken på export, bland annat till Finland och Tyskland.
– Det är först under de senaste åren som tekniken blivit billig, och med stigande energipriser har det nu till och med blivit mycket lönsamt för fastighetsbolagen att arbeta med energifrågorna, säger Thorbjörn Geiser.

Liselotte Billborn är förvaltare på Armada Fastighets AB, som började an­vända tekniken för fyra år sedan.
– Vi ser en stadig nedgång i energiförbrukningen. På ett år minskade vi fjärrvärmeförbrukningen med 11 procent. Vi har inte sänkt inomhustemperaturen, utan finessen är att vi skickar ut exakt rätt mängd energi som behövs för uppvärmningen och samtidigt sparar vi på miljön, säger Liselotte Billborn.

Sensorn, på sophuset, som styr värmen i husen. 

Så funkar det

En prognosmottagare ersätter den vanliga utetemperaturgivaren. Prognosmottagaren kan enkelt kopplas in i både nya och gamla reglersystem. ­

Väder­prognoserna är mer tekniskt detaljerade och mer omfattande är de man ser på tv, med mycket lokala femdygns­prognoser innehållande specifika data för temperatur, sol, vind och fuktighet varje timme.

Efter energibalansberäkningar med fastighetens tekniska data, användningsmönster och systemlösning skickas slutresultatet till prognosmottagaren via gsm-nätet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset