Irlands premiärminister Leo Varadkar. Arkivbild.
Irlands premiärminister Leo Varadkar. Arkivbild.
Irland TT

Framåt sommaren kommer irländarna att folkomrösta om att liberalisera abortlagstiftningen. Frågan har länge splittrat det en gång strängt katolska landet – där det i nuläget är förbjudet med abort under nästan alla omständigheter.

Irland måste sluta exportera sina problem och i stället importera lösningar. Så uttryckte sig premiärminister Leo Varadkar när han under en presskonferens redogjorde för hur tusentals irländska kvinnor reser utomlands eller använder tabletter för att avsluta sina graviditeter varje år.

Det här är ett beslut om huruvida vi vill fortsätta stigmatisera eller kriminalisera våra systrar, våra kollegor och våra vänner eller om vi är redo att agera tillsammans för att visa empati och medkänsla, sade den 39-årige premiärministern som har ställt sig bakom en lagändring.

Upphäva tillägg?

Folkomröstningen kommer att hållas i slutet av maj. Irländarna kommer att få ta ställning till huruvida de vill upphäva det åttonde tillägget i grundlagen, där ett foster ges lika rätt till liv som den havande kvinnan.

Irlands abortlagstiftning är en av de strängaste i världen. Det är i princip helt förbjudet, förutom om det föreligger en "verklig och substantiell risk” för kvinnans liv. Annars kan straffet bli upp till 14 års fängelse.

Sociala förändringar

Abortfrågan har länge splittrat Irland – som dock har bevittnat en våg av sociala förändringar de senaste åren. 2015 blev landet först i världen att legalisera samkönade äktenskap genom ett beslut i en folkomröstning.

Två opinionsundersökningar som har publicerats de senaste dagarna har visat att mellan 51 och 56 procent av väljarna skulle stödja ett förslag om att tillåta abort fram till vecka tolv i graviditeten, skriver nyhetsbyrån Reuters. Knappt 30 procent motsätter sig förslaget och resten har inte tagit ställning. Flest motståndare finns enligt undersökningarna bland irländare över 65 år.

Irlands premiärminister Leo Varadkar. Arkivbild.
Irlands premiärminister Leo Varadkar. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset