FP:s Lotta Edholm vill sänka lönerna för unga i Stockholm. Men det säger kommunstyrelsens ordförande Sten  Nordin (M) nej till. 
FP:s Lotta Edholm vill sänka lönerna för unga i Stockholm. Men det säger kommunstyrelsens ordförande Sten  Nordin (M) nej till. 

Stockholm. Folkpartiet vill sänka ungdomars löner i Stockholm. Men det sätter Moderaterna stopp för. Det ”kan eller bör inte beslutas politiskt”, säger kommun styrelsens ordförande Sten Nordin (M).

Folkpartiet i Stockholm vill få bukt med den höga ungdomsarbetslösheten genom särskilda ungdomsavtal med lägre löner. Skrivelsen, som läggs till nästa kommunstyrelsemöte, kan ses som ett svar på partiledaren Jan Björklunds uppmaning i mars om att lägga fram just sådana förslag ute i kommunerna.

– Vi tycker det är viktigt att kommunerna jobbar mer med att anställa yngre människor. Det här skulle kunna vara ett sätt att göra det mer intressant för staden att anställa unga, säger Lotta Edholm, gruppledare (FP) Stockholm stad.

Kortfattat innebär förslaget att nyanställda under 23 år kan få 75 procent av lägstalönen och att anställningen är tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning. Men förslaget blir troligen inte verklighet. Moderaterna i stadshuset säger liksom partiledaren Reinfeldt nej till ungdomsavtalen.

– Jag tror att även unga vill ha avtalsenliga och schysta löner. Vissa åldersgruppers löner är inte något som kan eller bör beslutas politiskt, det är något som arbetsmarknadens parter måste klara av, säger kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).


Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset