Svartmunnad smörbult håller på att etablera sig i stora delar av Östersjön och på Västkusten.
Svartmunnad smörbult håller på att etablera sig i stora delar av Östersjön och på Västkusten.

Forskarna behövde hjälp för att kartlägga den svartmunnade smörbultens utbredning i vattnen kring Göteborg.Sportfiskarna var inte sena att nappa på förslaget. I helgen arrangeras en fisketävling där all fångst lämnas till studier.

– Vi hoppas exempelvis få veta vilka miljöer den väljer, om den växer snabbare i bräckt vatten än i sötvatten och hur långt ut mot havet och uppströms i älven den breder ut sig, säger Lotta Kvarnemo, professor i evolutionär ekologi vid Göteborgs universitet.

Svartmunnad smörbult har snabbt spridit sig i delar av Europa och är sedan något år etablerad i Göteborgs hamnområde och kanaler där den nu breder ut sig i rask takt. Om den invasiva, främmande arten, som sannolikt kommit med ballastvatten från Svarta havet, skulle kunna anpassa sig också i Västerhavet kan det ge ekologiska konsekvenser, varnar forskarna.

– Vi har inte sett att den lever i riktigt saltvatten. Men i östra delen av Östersjön har den helt tagit över och dominerar exempelvis havsbottnen utanför Baltikum, säger Lotta Kvarnemo.

Arten har också upptäckts i Karlskrona skärgård, flera hamnar på Gotland, inre Bråviken, Muskö och Kalmarsund. Den svartmunnade smörbulten är aggressiv och anses också tränga bort andra bottenlevande fiskar från stora områden längs kusterna. Bland annat finns risk att den kan komma att konkurrera med arter som tånglake, skrubbskädda och den "vanliga" svarta smörbulten, som i Norden främst används som agn.

– Den konkurrerar om födan för många arter och kan också ta över boplatser, säger Lotta Kvarnemo.

I Danmark där den ätbara arten breder ut sig i stor omfattning utvecklas, enligt Lotta Kvarnemo, en filémaskin speciellt avsedd för svartmunnad smörbult.

– På så sätt kan man både göra den till en resurs samtidigt som beståndet hålls nere.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset