Globala Gymnasiet på Hornsgatan i Stockholm.
Globala Gymnasiet på Hornsgatan i Stockholm.

Gymnasieprogrammet språkintroduktion har snabbt växt och blivit det fjärde största i gymnasieskolan. Som en följd av den stora flyktinginströmningen studerar drygt 33 000 ungdomar på språkintroduktion detta läsår, jämfört med drygt 18 000 förra läsåret. Därmed har språkintroduktion gått om både teknik- och estetiska programmen, konstaterar Skolverket.

De tre i särklass största gymnasieprogrammen är fortfarande de tre nationella programmen samhällsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi.

Språkintroduktion är ett av fem så kallade introduktionsprogram för elever som inte har tillräckligt många godkända betyg för att komma på något av de nationella programmen.

Totalt finns knappt 340 000 elever i gymnasieskolan detta läsår, en ökning med drygt 16 000 sedan förra läsåret. Större delen av ökningen, drygt 14 000, beror på tillströmningen till språkintroduktion.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset