För varje extra minut du orkar springa förbättrar du minnet i medelåldern, enligt en ny studie. Minnestesterna hade också en stark koppling till demens.

TT
Att det är bra för hälsan att springa, är väl knappast en överraskning för någon. Men nu kommer ytterligare en bekräftelse i form av en forskningsstudie, som tidningen Time skriver om. Ju längre du springer när du är mellan 20 och 30, desto bättre blir ditt minne i medelåldern.
 
Forskarna lät 2 747 friska 25-åringar springa eller gå på löpbandet tills de blev trötta. Genomsnittet för hur länge de orkade stanna på löpbandet var 10 minuter.
 
20 år senare fick deltagarna göra om löpbandstestet. I genomsnitt orkade de då stanna 2,9 minuter kortare tid på bandet. Ytterligare fem år senare fick de göra tester av sitt verbala minne, sina exekutiva funktioner (förmåga att fatta beslut) och relationen mellan fysisk rörelse och hjärnans koppling mellan fysisk rörelse och tankeförmåga. 
 
Det visade sig att för varje extra minut deltagarna fullbordade på det första löpbandtestet  hade de 0,12 fler rätt på minnestestet. När forskarna mätte deras matematiska förmåga hittades samma samband. Varje minut på löpbandet förbättrade återigen resultatet. De kunde ersätta 0,92 fler siffror med symboler, som de uppmanats att göra. 
 
De deltagare som presterade bäst vid andra testet, i förhållande till det första, var duktigast på att fatta beslut.
 
Testerna visade sig också ha en koppling till demens. För varje extra ord deltagarna kom i håg i minnestestet så minskade risken för demens med 18 procent. 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset