Vad som skulle bli ett trevligt besök med barnen och deras vänner på Eriksdalsbadet i Stockholm den 30 mars visade sig inte bli särskilt trevligt alls. I äventyrsbadet rådde närmast djungelns lag. En av oss som skriver under denna artikel, Anna, fick uppleva hur unga killar i praktiken tilläts bete sig hur som helst. När det spred sig till småbarnspoolen och det började kastas flytleksaker hade de snart också den delen av badet för sig själva. Några föräldrar försökte säga ifrån – men med klent resultat. Istället fick små barn och deras föräldrar, tjejer, lugnare tonårskillar eller äldre badgäster snällt flytta på sig. Av några tydliga regler eller vakter som kunde se till att de följdes sågs inte ett spår.

► LÄS MER: Cissi Wallin: "Sluta dalta med tafsande grottmän på krogar och badhus"

De som förespråkar könsseparering kunde ha varit nöjda. I praktiken var det redan uppnått på Eriksdalsbadet under besöket, då det var de unga killarnas villkor som styrde hela tillvaron (undantaget den stora motionsbassängen och den särskilda ”kvinnopoolen” som Eriksdalsbadet har tvingats att inrätta).

I ett badhus delar vi alla gemensamt på utrymmet. Det är en stor frihet – men en frihet som också kräver respekt för andras frihet och rättigheter. Det gäller på badhuset liksom på biblioteket eller andra offentliga lokaler och platser.

Tyvärr verkar naturliga principer om allmänt hänsynstagande och respekt för sina medmänniskor lysa med sin frånvaro bland en hel del besökare på Eriksdalsbadet. 

Och inte heller verkar de prioriteras av den politiska ledningen. De åtgärder som hittills vidtagits – bland annat könssegregerade pooler och ökad kameraövervakning – verkar inte ha haft någon stor effekt på ordningsproblemen på badet. Dessutom är det som erbjuds i form av regler till personalen på Stockholms badhus extremt luddigt. Det som bjuds från ledningen är ”etiska riktlinjer” till personalen – riktlinjer som tyvärr inte alls svarar på hur personalen ska agera för att skapa trygghet. Istället nöjer man sig med ett diskussionsunderlag som problematiserar hur svårt det kan vara att ”göra avvägningar”.

► LÄS MER: Eriksdalsbadet inför separata bubbelpooler för kvinnor och män

Det är den typen av svårigheter att ta konkret ställning som gör att killar som kastar flytleksaker eller på andra sätt beter sig oacceptabelt lämnas ifred utan åtgärd. Liberalerna anser att det behövs mycket tydliga ordningsregler, fler badvakter som känner trygghet i vilka befogenheter de har och möjlighet att faktiskt kasta ut fridstörare. Majoriteten i Stadshuset tvekar. Det verkar svårt att sätta ner foten kring vad som gäller på ett badhus. 

Motionssimmare, unga tjejer, små barn och lugna killar har rätt till precis samma utrymme i badhuset som de stökiga killarna. För att uppnå det behöver det bli naturligt att säga ifrån när någon inte sköter sig. Sker det inte snart blir de könsuppdelade poolerna kanske överflödiga – hela badet riskerar bli en herravdelning.

Anna Starbrink

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Lotta Edholm

Oppositionsborgarråd (L)

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset