Stadsgrisar kan bli nya parkarbetare i Malmö I stadsodlingsprojektet Stadsjord i Göteborg har ett gäng Linderödsgrisar fått böka upp jorden på grönytor och bakgårdar. Nu diskuteras en liknande idé i Malmö. Foto: adam ihse/scanpix
Stadsgrisar kan bli nya parkarbetare i Malmö I stadsodlingsprojektet Stadsjord i Göteborg har ett gäng Linderödsgrisar fått böka upp jorden på grönytor och bakgårdar. Nu diskuteras en liknande idé i Malmö. Foto: adam ihse/scanpix

Livs levande grisar kan vara på väg att bli park-arbetare i Malmö. Den idén diskuteras just nu på Malmös gatukontor.

Landskapsarkitekten Stina Linder ser framför sig en rullande grispatrull som skulle kunna hyras in på olika ställen i Malmö.

– Grisarna är utmärkta ekologiska markberedare. De kan tas in i stället för maskiner när vi bereder ny mark för odlingslotter, eller i våra parker där de kan böka upp mark som är igenvuxen av ogräs. Vi behöver få ner maskinanvändningen i vår markskötsel, säger hon.

Inspirationen kommer från det uppmärksammade stadsodlingsprojektet Stadsjord i Göteborg. Där har grävskopor valts bort och lurviga Linderödsgrisar tagit plats på bakgårdar och mark som ska bli odlingslotter.

– Tanken med grisar i staden är en liten del i visionen om en mer hållbar stad. Det finns så många goda, positiva bieffekter, kanske kan kasserade grönsaker från stadens torghandel tas omhand som mat till grisarna, och de kan i slutändan bli lokalproducerat kött, säger Stina Linder.

När Malmö kan få sina första stadsgrisar är för tidigt att säga, men nu startar arbetet för att undersöka var i Malmö detta skulle kunna fungera. Därefter ska miljöförvaltningen och länsstyrelsen säga sitt.

– Vi är i ett väldigt tidigt stadium ännu och det är viktigt att det blir bra för alla parter. Grisarna behöver en god, trygg miljö samtidigt som det är viktigt att inte boende störs. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset