Staffan Erfors.
Staffan Erfors.

Metros chefredaktör lämnar med omgående verkan mediahuset Metro för andra uppgifter utanför bolaget.

– Vi är tacksamma över den utveckling Staffan genomfört, bland annat förbättrat det redaktionella arbetet avsevärt. Vi tackar Staffan för hans insatser och kommer ha dessa som avstamp när vi tar nästa språng i mediahuset Metros digitala utveckling, säger Mikael König, VD Metro.

Så här kommenterar Staffan Erfors nyheten:

– Metro har varit en fantastik arbetsplats, men jag har beslutat att jag vill gå vidare och utveckla en egen verksamhet.

Editionschef Henrik Ek utses till tillförordnad chefredaktör.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset