En företeelse som vi menar bryter mot barnkonventionen är de rättsliga processer som även minderåriga barn utsetts för i församlingarna. Det kan till exempel handla om regelrätta förhör om onani där barnet, framför flera vuxna personer, tvingas berätta detaljer om vad han eller hon har gjort, säger Noomi Andemark som arbetar med att stödja avhoppare från slutna religiösa rörelser. 
En företeelse som vi menar bryter mot barnkonventionen är de rättsliga processer som även minderåriga barn utsetts för i församlingarna. Det kan till exempel handla om regelrätta förhör om onani där barnet, framför flera vuxna personer, tvingas berätta detaljer om vad han eller hon har gjort, säger Noomi Andemark som arbetar med att stödja avhoppare från slutna religiösa rörelser. 

Barn som växer upp i Jehovas vittnen tvingas knacka dörr, isoleras från omvärlden och växer upp i en ständig skräck för världens undergång. Det menar flera frivilligorganisationer som nu kräver att myndigheterna tar upp frågan om barnens rättigheter.

– Det handlar inte om att vi vill förbjuda dem att utöva sin religion. Vi vill förbjuda de företeelser som strider mot barnkonventionen, säger Noomi Andemark, projektledare på Hjälpkällan.

Utredningen som gjorts av den finska hjälporganisationen Stöd för religionens offer nu har skickats till Barnombudsmannen i Sverige och i Finland samt till Rädda Barnen. Materialet baseras på över 200 vittnesmål från tidigare medlemmar i Jehovas vittnen och har bland annat uppmärksammats och lett till debatt i finsk media.
– En företeelse som vi menar bryter mot barnkonventionen är de rättsliga processer som även minderåriga barn utsetts för i församlingarna. Det kan till exempel handla om regelrätta förhör om onani där barnet, framför flera vuxna personer, tvingas berätta detaljer om vad han eller hon har gjort, säger Noomi Andemark som arbetar med att stödja avhoppare från slutna religiösa rörelser.
I utredningen tar man upp 16 punkter som man menar är problematiska ur ett barnperspektiv, däribland förespråkandet av fysisk aga, den negativa inställningen till utbildning och utfrysningen vilket även minderåriga barn kan drabbas av om de inte följer församlingen regler.
– Barnen blir inte bara utfrysta från församlingen där de har alla sina vänner utan de blir också utfrysta i sina familjer och tvingas till exempel äta alla sina måltider ensamma på sina rum, säger Noomi Andemark.
Noomi Andemark tillägger att liknande brister gällande barnens rättigheter också råder inom många andra slutna religiösa samfund.
– Det är inte ett problem som finns enbart inom Jehovas vittnen och vi har försökt uppmärksamma myndigheterna på detta i flera år. Det har gjorts utredningar på området men dessa har aldrig publicerats, tyvärr verkar det som att myndigheterna inte vågar konfrontera och stöta sig med vissa delar av befolkningen, säger hon.
Anna Frenning, Rädda Barnens rådgivare för våldsfrågor, känner igen uppgifterna i rapporten från sitt tidigare arbete med barn inom slutna religiösa samfund.
– Allt det här stämmer och många av de här berättelserna är precis som de som jag fick höra när jag arbetade med vår internrapport, säger hon.
Den internrapport som Frenning syftar på gjordes under 2007 efter önskemål från flera medlemmar i Rädda Barnen.
– Det är väldigt svåra frågor och svårt att inventera i den här typen av samfund. De skyddar sina barn och vi kan ju inte rycka ut barnen, det vi kan göra är att verka för att barnen inte blir helt isolerade från övriga samhället, och att det finns stöd för dem om de vill kliva av, säger hon.
Frenning menar att en av de viktigaste punkterna är att bryta känslan av att ”alla utanför samfundet är farliga och har fel”.
– Barn som bryter med den här sortens samfund blir ofta otroligt ensamma och det är här som organisationer som Hjälpkällan kommer in och kan göra en stor skillnad i deras liv. Viktigt är också att det finns resurser hos exempelvis elevhälsovården som kan fånga upp dessa barn, säger Frenning.
Barnombudsmannen har också tagit del av utredningen.
– I nuläget finns ingen plan att titta på miljön i slutna religiösa samfund, säger Catherine Johnsson, pressansvarig på Barnombudsmannen.
Anna Singer, professor i civilrätt och särskilt familjerätt vid Uppsala universitet, menar att myndigheternas möjligheter att påverka barnens utsatta situation är små.
– Samhällets möjligheter att ingripa är begränsade till enskilda situationer enligt socialtjänstlagen och då gäller det ju att dessa situationer kommer till myndigheternas kännedom, säger hon.
Jehovas vittnen driver en process om att få statsbidrag för sitt trossamfund. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade i slutet av 2013 att regeringens tidigare avslag inte var giltigt.
Metro har sökt representanter för Jehovas vittnen för en kommentar om den kraftiga kritik som riktas mot samfundet. Vi blir hänvisade till att mejla in våra frågor till det skandinaviska huvudkontoret i Danmark och tar efter några timmar emot svaret att de avstår från att kommentera.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset