Fel att sparka "Facebookrektorn" enligt ny dom.

Det var fel att sparka ”Facebook­rektorn”. Arbets­domstolen konstaterar därmed att din arbetsgivare inte har att göra med vad du privat gör på din personliga Facebooksida.

Anders Karlsson, 55, rektor för Norrlands entreprenörsgymnasium i Luleå, fick sparken för tre år sedan efter att ha lagt upp privata bilder på sig själv på Facebook. 

Ledningen för skolan ansåg att bilderna och medlemskapet i vissa intressegrupper med sexanknytning var anstötliga och skadade skolans varumärke.

Men Arbetsdomstolen (AD) gick i sin dom på onsdagen på tingsrättens linje. 
– Domen var inte oväntad. De hade inte så starka saker att åberopa, säger Kent Källström, professor i civilrätt på Stockholms universitet. 

Uppsägningen är därför felaktig och bolaget bakom skolan ska därför betala ut ett skadestånd på 38 000 kronor per månad för perioden november 2009–maj 2011 samt ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.
– Jag har inte kunnat tänka mig något annat utslag. Det är en upprättelse. Det känns skönt att få lämna det här bakom sig nu, kommenterar Anders Karlsson.

Men den i dag arbetslösa rektorn kan inte kräva jobbet tillbaka.
– Min advokat lämnade in stämningen två dagar för sent, så jag kan bara få ekonomisk upprättelse. Men det har aldrig varit aktuellt, det hade varit omöjligt att gå tillbaka på grund av allt som hänt. 

... men det är inte fritt fram på nätet

Domen i AD betyder inte att det är fritt fram på nätet. Du kan fortfarande få sparken om du talar illa om din arbetsplats på Facebook.

AD konstaterade i sin dom att materialet som arbetsgivaren åberopade uteslutande rör rektorn som privatperson och ”hör därför i sig till kärnområdet för vad varje människa – anställd eller inte – öppet bör kunna ge uttryck för inför andra människor”.
– Att säga det så rakt ut är kanske att gå längre än jag skulle göra. Man kanske inte ska gå så långt om att det skulle finnas en frizon för alla människor, säger Kent Källström, professor i civilrätt på Stockholms universitet.

Han menar att man fortfarande måste väga yttrandefrihet och frihet som privatperson mot den skada som man kan orsaka arbetsplatsen och arbetsgivaren.

Den främsta konsekvensen är att den rättsliga betydelsen av ett företags it-policy, förhållningsreglerna på nätet, kommer att väga ganska lätt vid en uppsägningssituation, menar arbetsrättsadvokaten Jonas Wiberg på advokatfirman DLA Nordic.
– Domen bekräftar annars de principer som gäller, nämligen att man måste vara lojal i anställningen och ju högre befattning desto högre krav på lojalitet gentemot arbetsgivaren.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset