Stefan Löfven har bara varit statsminister i tre år – ändå har han anmälts flest gånger till KU.
Stefan Löfven har bara varit statsminister i tre år – ändå har han anmälts flest gånger till KU.

På drygt tre år har Stefan Löfven (S) anmälts till KU 27 gånger – en siffra ingen statsminister tidigare nått upp till. Företrädaren på posten, Fredrik Reinfeldt (M), anmäldes totalt 17 gånger under sina åtta år i Rosenbad.

Från frågetecken kring rikets säkerhet till tvivelaktiga ordval – statsministern har anmälts till konstitutionsutskottet (KU) för allt möjligt. Om alla anmälningar är befogade är oklart enligt experterna. Men en sak står klar – anmälningarna har haglat över Stefan Löfven (S).

– Det är mycket som talar för att okynnesanmälningar ökat. De är såklart inte grundlagsvidriga men de ligger inte riktigt i linje med KU:s funktion som parlamentariskt granskningsorgan, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Att Löfven blivit anmäld så många fler gånger än någon annan statsminister i modern tid har flera förklaringar, enligt Möller.

– Inom Alliansen och särskilt inom Moderaterna fanns det och finns fortfarande en frustation över att man ingick i decemberöverenskommelsen och över den kritik som man fick för att vara en svag opposition. Det här är ett sätt att kompensera för att man inte fäller regeringen eller går hårdare fram i sin opposition, säger han.

En annan förklaring är att Löfven är mer politisk oerfaren än vad både Göran Persson (S) och Fredrik Reinfeldt var när de tillträdde, enligt Möller. Ytterligare en förklaring är att den svenska politiken blivit mer personinriktad.

– Det finns ett ökat fokus på statsministrar som den centralaste ledningen. Det skulle kunna förklara varför Löfven fått mer uppmärksamhet, säger Helena Wockelberg, statsvetare vid Uppsala universitet.

LÄS MER: Yougov: Ulf Kristerssons succé – Moderaterna ökar kraftigt i opinionen

Med anledning av sommarens IT-skandal gick Löfven om partikollegan och tidigare statsministern Göran Perssons KU-rekord. Persson anmäldes totalt 26 gånger men satt på posten i tio år, betydligt mycket längre än de tre Löfven hittills hunnit med. Den tidigare moderata statsministern Fredrik Reinfeldt tar brons och han anmälas totalt 17 gånger under sina åtta år i Rosenbad.

Före Göran Perssons tid var KU-anmälningar betydligt mycket mer sällsynt, Ingvar Carlsson (S) anmäldes totalt fyra gånger och Carl Bildt (M) tre.

Framför allt är det moderater som valt att KU-anmäla Löfven, av totalt 27 anmälningar kommer 17 från M. Men alla partier utom regeringskollegan Miljöpartiet har vid något tillfälle under de senaste tre åren begärt att statsminister ska granskas av KU.

– Vi har en svag regering vilket också ger möjligheter för oppositionen, säger Helena Wockelberg.

Att Moderaterna anmält Löfven lika många gånger på tre år som Reinfeldt anmäldes på åtta skulle kunna vara ytterligare ett tecken på att okynnesanmälningarna ökat.

– Vad man vill använda KU-anmälningar till är en bedömningsfråga. Men ibland ser man vid första anblick att det är ett slag i luften.  Då kan man sätta frågetecken kring hur partiernas interna beslutsprocesser ser ut när de släpper fram den typen av anmälningar, säger Tommy Möller.

Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström, anser att det är partiets ansvar att göra många anmälningar.

– Vi har ett parlamentariskt läge som är väldigt instabilt. I det läget är det naturligt att riksdagen går fram som en stark aktör gentemot regeringen och tar det här uppdraget att granska regeringen på stort allvar, säger han.

Billström tycker inte att Moderaterna ägnat sig åt okynnesanmälningar.

– Det kan säkert vara så att man ibland går över den gräns som finns mellan att anmärka på statsrådens tjänsteutövning och å andra sidan ta upp andra frågor. Men de anmälningar som vårt parti gjort den här mandatperioden har handlat om statsrådens tjänsteutövning, säger han.

De 27 KU-anmälningar mot Löfven visar också på en regeringstid kantad av kriser. Från ett kritiserat löfte om erkännande av Palestina i den första regeringsförklaringen till sommarens regeringskris efter skandalen på Transportstyrelsen.

Metro har sökt Stefan Löfven, som avböjt intervju via sin pressekreterare.

LÄS MER: Statsministern KU-anmäls efter IT-upphandling

KU:s granskning

Konstitutionsutskottet kontrollerar att regeringen följer reglerna för regeringsarbetet. Riksdagens ledamöter har rätt att anmäla ministrarna till KU.

KU ska årligen granska regeringens arbete. Granskningen består av två delar. Den ena går ut på att kontrollera om ministrarna följt reglerna för regeringens arbete och på andra sätt handlat korrekt. Den delen bygger på ledamöternas KU-anmälningar.

Den andra delen är en allmän granskning. KU går då igenom olika handlingar från Regeringskansliet för att se om regeringen följt lagar och praxis vid handläggningen av regeringsärendena.

Källa: Riksdagen

Samtliga anmälningar mot Löfven

Det här har Stefan Löfven anmälts för:

9 oktober 2017: Regeringens hantering av regeringskansliets IT-system. KU-anmäld av Mikael Oscarsson (KD).

10 augusti 2017: Ansvaret för säkerhets- och informationskrisen. KU-anmäld av Mats Green (M).

17 juli 2017: Granskning av regeringen med anledning av Transportstyrelsens IT-upphandling. KU-anmäld av Mikael Oscarsson (KD).

5 april 2017: Regeringens informationshantering, rutiner för informationsspridning och informationsutbyte samt inrikesministerns uttalanden. KU-anmäld av Jessica Polfjärd (M).

8 februari 2017: Statsminister Stefan Löfvens uttalande om polisen. KU-anmäld av Johan Hedin (C).

5 december 2016: Ansvaret för oegentligheter kring statssekreterares resor. KU-anmäld av Erik Ottoson (M).

25 november 2016: Granskning av regeringens senfärdighet att fatta beslut i överklaganden av strandskyddsärenden. KU-anmäld av Katarina Brännström (M).

24 oktober 2016: Statsministerns användning av ordet diktatur. KU-anmäld av Birgitta Ohlsson (L).

12 oktober 2016: Stefan Löfvens uttalande om Sverigedemokraternas historia. KU-anmäld av Mattias Karlsson (SD).

17 juni 2016: Statsministerns efterlevnad av konstitutionsutskottets uttalande vad gäller tidigare statsråds medverkan i utskottets granskning. KU-anmäld av Maria Abrahamsson (M).

29 januari 2016: Granskning av regerings hantering av invandringspolitiken. KU-anmäld av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD).

29 januari 2016: Statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen. KU-anmäld av Jessica Polfjärd (M).

28 januari 2016: Statsminister Stefan Löfvens efterlevnad av tryckfrihets-förordningens krav rörande handlingsutlämnande. KU-anmäld av Fredrik Schulte (M).

27 januari 2016: Om statsminister Stefan Löfvens samråd i EU-nämnden om ändrad ståndpunkt gällande Dublinförordningen. KU-anmäld av Ulrika Karlsson (M).

27 januari 2016: Om statsminister Stefan Löfvens och utrikesminister Margot Wallströms samråd i samband med toppmötet i Valletta. KU-anmäld av Ulrika Karlsson (M).

27 januari 2016: Stefan Löfvens ansvar för information om ansvarigt statsråd för EU-politiken. KU-anmäld av Ulrika Karlsson (M).

27 januari 2016: Dokumentation av säkerhetspolitiska rådets möten och de uttalanden som statsministern gjort. KU-anmäld av Hans Wallmark (M).

25 januari 2016: Regeringens överläggning med utrikesnämnden med anledning av Frankrikes begäran om hjälp. KU-anmäld av Karin Enström (M).

17 december 2015: Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven har brustit i sin hantering av begäran om utfående av allmän handling. KU-anmäld av Maria Malmer Stenergard (M).

15 december 2015: Statsminister Stefan Löfvens uttalanden om en dom från Göteborgs tingsrätt. KU-anmäld av Anti Avsan (M).

20 juli 2015: Granskning av befattningen vice statsminister och uppgiften att ersätta statsministern. KU-anmäld av Jan Ericson (M).

27 april 2015: Granskning av statsminister Stefan Löfvens agerande i samband med EU-nämndens sammanträde. KU-anmäld av Jens Holm (V).

19 mars 2015: Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven åsidosatt regeringsformen. KU-anmäld av Mattias Karlsson (SD).

30 januari 2015: Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven brutit mot regeringsformens krav på saklighet. KU-anmäld av Aron Modig (KD).

27 januari 2015: Statsministerns möjlighet att påverka vilka som blir statsråd. KU-anmäld av Per Bill (M).

22 oktober 2014: Regeringens anställning av statssekreterare. KU-anmäld av Mathias Sundin (L).

6 oktober 2014: Granskning av deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen. KU-anmäld av Annicka Engblom (M).

Källa: Riksdagen

Antalet KU-anmälningar

Stefan Löfven, S (2014 – 2017): 27 anmälningar

Fredrik Reinfeldt, M (2006 – 2014): 17 anmälningar

Göran Persson, S (1996 – 2006): 26 anmälningar

Ingvar Carlsson, S (1994 – 1996): 2 anmälningar

Carl Bildt, M (1991 – 1994): 3 anmälningar

Ingvar Carlsson, S (1986 – 1991): 2 anmälningar

Olof Palme, S (1982 – 1986): 3 anmälningar

Thorbjörn Fälldin, C (1979 – 1982): 0 anmälningar

Ola Ullsten, L (1978 – 1979): 1 anmälning

Thorbjörn Fälldin, C (1976 – 1978): 0 anmälningar

Olof Palme, S (1969 – 1976): 3 anmälningar

Så har vi räknat: KU-anmälningar från 2002 och framåt finns tillgängliga på riksdagens webbplats. Anmälningarna där statsministrarna eller deras titel förekommer har sammanställts. Ett par anmälningar är inte direkt riktade mot statsministern men anmälaren skriver att även statsministern bör granskas.

Anmälningar som gjorts före 2002 har sammanställts av riksdagens arkiv genom samma typ av urval.

Källa: Riksdagen

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset