Den framgångsrike travtränaren Robert Bergh överklagade länsstyrelsens beslut att hans anläggning i Hajom i Marks kommun strider mot strandskyddet.

Mark- och miljödomstolen går på länsstyrelsens linje och avslår nu överklagan, enligt P4 Sjuhärad.

Bergh flyttade sin verksamhet från Sundsvall till Hajom förra hösten. Plan- och byggnadsnämnden beviljade strandskyddsdispens för hagarna men Naturskyddsföreningen i Mark överklagade till länsstyrelsen. Rasthagarna anses påverka omgivningen negativt både miljömässigt och genom att allmänheten inte får tillgång till området.

Bergh har fram till den 7 december på sig att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset