Lena Appelkvists son Liam går på nattöppna förskolan Galaxen på Södermalm i Stockholm.
Lena Appelkvists son Liam går på nattöppna förskolan Galaxen på Södermalm i Stockholm.

År 2014 kan det bli lättare för Stockholmsföräldrar som jobbar obekväm arbetstid att få barnomsorg under dygnets mörka timmar. Det flaggade Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) för på onsdagen.

– I dag arbetar många stockholmare skift eller har oregelbundna arbetstider. I dag finns behovsprövad barnomsorg för dem med obekväm arbetstid, men jag har fått signaler om att detta inte räcker till, säger Sten Nordin till Metro.

Stadsdelarna har nu fått i uppdrag att kartlägga behovet. Förutom hur många barn som kan tänkas behöva omsorg på obekväm arbetstid ska stadsdelarna också ta ställning till i vilken form de ska drivas.

I dag finns 130 barn som är berättigade till 24-timmars barnomsorg i Stockholm. Men Sten Nordin utesluter inte att behovet i själva verket är större.

– Det kan vara så att det behovet ökar dramatiskt, eller att det behov som redan finns kommer fram i ljuset. Många föräldrar bryr sig kanske inte ens om att söka i dag.

Nattförskolor finns i dag redan på andra håll i landet och i Stockholms kranskommuner blir de allt vanligare. I Stockholm finns den enda nattöppna förskolan på Södermalm– i privat regi.  Där går nattarbetande Lena Appelkvists son. Hon vet hur krångligt det kan vara att få barnomsorg under dygnets mörka timmar.

– Man kan bråka blodig för att få mina timmar godkända av utbildningsförvaltningen. Det tar mig en vecka att räkna ut dag för dag hur många timmar jag jobbar varje termin, vilken utbildningsförvaltningen kräver att jag ska göra. 

Hon välkomnar en utredning, men tycker att förändringen sker för långsamt. 

– Stockholm är den stad som har flest singelhushåll och inflyttade som inte kan ta hjälp av sina föräldrar. Att börja prata om att det är dags 2014 tycker jag är otroligt svagt. Det måste hända något nu, säger hon.

PSYKOLOGEN: Viktigt att se barnets behov

PSYKOLOGEN: Viktigt att se barnets behov

Nattöppna förskolor kan vara en bra lösning, tycker barnpsykologen Jenny Klefbom. Men inte för alla. 

– Om barnet har stökiga nätter är det verkligen inte bra och kanske inte heller för de minsta, 1-2-åringarna. Det kan också bli väldigt långa dagar då föräldern måste hinna sova ut också efter arbetsdagen.

Men hon poängterar att  få jobbar nattskift fem dagar i veckan, och att att det då går att ta igen den förlorade tiden.

– Under de lediga dagarna har föräldrarna chans att kompensera genom att vara mycket tillsammans med sitt barn.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset