Stockholms läns befolkning växer i rekordfart – men bara 5 av 26 kommuner klarar av att bygga bostäder i motsvarande takt. Det visar en sammanställning i det kommande numret av Handelskammartidningen Sthlm

År 2030 väntas länet ha en halv miljon fler invånare än i dag, vilket innebär att behovet av nya bostäder kommer att öka kraftigt. Inräknat det redan existerande underskottet skulle det behövas ytterligare omkring 400 000 bostäder.

Men bara ett fåtal av länets kommuner är beredda att ta sin del av det ansvaret - totalt planeras bara drygt 269 000 nya bostäder till 2030, enligt en enkät till kommunerna.

– Det är ett problem. Regionens tillväxt kommer alla till del - då måste också alla ta sitt ansvar för bostadsbyggandet, säger Maria Rankka, Vvd på Stockhkolms Handelskammare.

Danderyd, till exempel, planerar bara knappt en tredjedel av de bostäder som skulle behövas för att klara av sin andel av behovet i förhållande till kommunens andel av länets befolkning.

Andra kommuner som ligger långt efter i planerat byggande är Ekerö, Södertälje, Tyresö, Haninge, Sollentuna och Stockholm.

Bäst i klassen är Sundbyberg, som planerar 10 900 nya bostäder, vilket är mer än tre gånger fler än kommunens andel av behovet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset