Främst byggbranschen som tagit smällen.

Stockholms ekonomi på väg mot tvärstopp

Trots tillväxt bromsar konjunkturen i Stockholm nu in.  – Vi kan skönja en negativ trend, säger Johan Treschow vid Stockholms Handelskammare.

Efter en tids stadig tillväxt börjar konjunkturen i Stockholm nu mattas av.

Enligt konjunkturbarometern från Stockholms Handelskammare, som presenterades i går, föll Stockholms konjunkturindikator från 18 till 8, vilket är lägre än de tio senaste årens genomsnitt.

– Stockholm fortsätter visserligen att växa, men det är i en betydligt långsammare takt än tidigare. Vi kan med helikopterperspektiv skönja en negativ trend, säger Johan Treschow, ekonomisk expert på Stockholms Handelskammare.

Det är främst byggbranschen som tagit den kraftigaste smällen. Krisen i södra Europa och allmän finansiell oro har, enligt rapporten, bidragit till att marknaden i princip tvärnitat och nu befinner på en lika låg notering som under krisen 2008. Och enligt Johan Tre-schow är sannolikheten stor att även andra branscher följer efter i fallet.

– I förlängningen kommer en psykologisk aspekt in där folk är oroliga och håller ett hårdare tag om plånboken och konsumerar mindre. Det för med sig en negativ spiral, säger Johan Treschow.

Han är övertygad om att regeringen måste satsa sig ur en eventuell kris.

– Förmodligen kommer det krävas olika typer av stimulanser. Infrastruktur är ett investeringsområde som ger ett starkt signalvärde till det privata näringslivet att våga tro framåt.

Branscher som krisar

• Byggindustrin. Byggindustrin rasar kraftigt under årets andra kvartal. Anbudspriserna minskar samtidigt som uppdragen minskat drastiskt. Trots att anställningarna ökat något väntas arbetsmarknaden den kommande tiden bli mörk inom byggsektorn.

• Uppdragsverksamhet. Dämpades kraftigt under årets andra kvartal. Här ingår bland annat revisionsfirmor, arkitektfirmor, advokatbyråer och reklambyråer. Antalet anställda väntas öka men nyanställningarna bromsas in kraftigt i takt med att tillväxten mattas av.

… men här går det lite bättre

• Sysselsättning. Antalet anstä llda i Stockholms län ökar något trots att tillväxttakten minskat. Jämfört med övriga landet har Stockholm en särskilt stor andel av sysselsättningen i tjänste-sektorn. Framöver väntas nyanställningarna minska över lag, och då särskilt i byggindustrin.

• Handeln. Detaljhandeln har ökat och väntas gå fortsatt bra. Samtidigt rasar fordonsmarknaden kraftigt och utsikterna framöver är fortsatt negativa. Livsmedelsbranschen står för den starkaste ökningen och nyanställningar väntas framöver.

• Tillverkning. Ökar kraftigt under andra kvartalet. I Stockholm domineras tillverkningsindustrin särskilt av telekom och läkemedel. Tillverkningen väntas vara fortsatt hög under nästa kvartal. Källa: Stockholms handelskammare.

• Datakonsulter och dataservice. Visar god tillväxt och väntas forsätta att öka. Antalet anställda minskade dock under årets andra kvartal, men väntas åter öka framöver då behovet av expertis är stort.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset