Skolinspektionen riktar skarp kritik mot Hammarbyskolan och huvudmannen Stockholms stad. Arkivbild.
Skolinspektionen riktar skarp kritik mot Hammarbyskolan och huvudmannen Stockholms stad. Arkivbild.

Stockholms stad riskerar att få betala vite på 1,8 miljoner kronor på grund av allvarliga brister vid Hammarbyskolan. Det är en mindre del av skolan, för romska barn, som fungerar mycket dåligt enligt Skolinspektionen.

Hammarbyskolan har tre enheter, varav en där eleverna undervisas på svenska och romani chib. Skolinspektionen konstaterar att en hög andel av eleverna i Roma kulturklass fått F (icke godkänd) i flera ämnen fem terminer i rad. Ändå har skolan inte utrett vilket stöd eleverna behöver. Varken skolan eller Stockholms stad kan heller redogöra vad som gjorts för att komma åt den höga frånvaron.

När Skolinspektionen gjorde ett besök fanns inte en enda elev på plats. De uppgavs befinna sig på konferens utomlands, vilket var okänt för rektorn.

Vid ett annat besök såg Skolinspektionen hur lektioner byttes ut under dagen, och att elever i årskurs nio arbetade med samma uppgifter som fjärdeklassare. Var idrotts- och träslöjdsundervisningen hölls kunde läraren inte redogöra för. Inspektionen visade också att lärarna vid Roma kulturklass inte behärskar reglerna för betygssättning.

Stockholms stad har höstterminen på sig att rätta till alla brister. Om detta inte görs kan Skolinspektionen göra allvar av sitt viteshot.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset