Hannah Granberg, Mattias Hagby och Anna-Lena Bengtsson, tre av artikelförfattarna.
Hannah Granberg, Mattias Hagby och Anna-Lena Bengtsson, tre av artikelförfattarna.

Konsekvenserna för dessa barn, och för samhället i stort, kommer att vara förödande grova och vi kommer enbart blicka tillbaka på denna tid med skam, skriver nu flera familjehems- och socialsekreterare på Metro Debatt.

”Öppna era hjärtan” sa Sveriges före detta statsminister i augusti för två år sedan, och Sverige gjorde det. Att välfärdslandet Sverige skulle hjälpa människor på flykt ansågs vara en självklarhet. Cirka ett år därefter syntes bilder på treåriga Alan som drunknat under flykten från krigets Syrien. Alla hjärtan i Sverige blödde och vi öppnade dem ännu mer. Nu, i oktober 2016, är vi långt bort från dessa värderingar. Välfärdslandet Sverige finns inte mer, åtminstone inte för de som behöver det som mest.

Vi som skriver den här artikeln är socialsekreterare och familjehemssekreterare inom socialtjänsten och vårt ansvar är att ordna boende för de barn som söker asyl innan de fyllt 18 år. Vårt ansvar är att utreda deras behov och därefter koppla på insatser för att deras utveckling och hälsa ska vara god. Vi ska hjälpa dem att integreras i det svenska samhället. De barn som kommit själva till Sverige har enligt svensk lag och barnkonventionen samma rättigheter och lika stort värde som alla andra barn. Verkligheten är en annan.

►LÄS MER: Regeringen vill göra åldertester på ensamkommande asylsökande

Det pågår just nu vad som närmast kan liknas en häxjakt på de barn som kommer ensamma till Sverige. De allra flesta av barnen vi möter saknar id-handlingar, då de kommer från länder där det aldrig existerat fungerande samhällsinstitutioner som genomför åldersregistrering. Barnen, som nu anses vuxna, kan med enkelhet utvisas. Regeringens utrensning kan fortgå utan att någon finns kvar för att protestera. Konsekvensen av en åldershöjning är förödande. Om Migrationsverket höjer din ålder till en 18-årsdag som inföll innan du sökte asyl, riskerar du att på dagen bli av med allt stöd och flyttas till en okänd miljö.

För de barn som är asylsökande eller fått uppehållstillstånd, som oavsett åldershöjning fyller 18 år, har praxis varit att de behåller sitt stöd från socialtjänsten. Enligt den nya politikens riktlinjer och rekommendationer ska vi nu avsluta dem samma dag de blir myndiga. Är vår professionella bedömning om barns bästa inte längre någonting värd? Vi menar att socialtjänsten fortsatt bör ta det ansvar som de här barnens föräldrar är förhindrade att ta, detta både vad gäller det lagstadgade försörjningsansvaret fram till 21 års ålder och tillgången till stödjande och trygga vuxna.

►LÄS MER: Debatt: ”Ohållbart att nästan alla som söker asyl i Sverige är män”

Vi vänjer oss, vi accepterar och vi tillåter. Om tio år frågar vi oss; varför gjorde vi inte något? Konsekvenserna för dessa barn, och för samhället i stort, kommer att vara förödande grova och vi kommer enbart blicka tillbaka på denna tid med skam.

Hos ensamkommande ungdomar finns en kapacitet och viljestyrka högre än hos många vuxna. Om barnens föräldrar, deras mamma eller pappa fått se vad barnen lyckats åstadkomma hade de kunnat vara stolta. Istället känner vi den stoltheten, alla vi som dagligen möter dessa barn i våra jobb. Men trots deras kapacitet och längtan efter att få bli en del av vårt samhälle kan de inte åstadkomma det omöjliga – vi måste också släppa in dem.

Socialsekreterare:

Stadsdelsförvaltning Örgryte-Härlanda: Hannah Granberg, Mattias Hagby, Anna-Lena Bengtsson, Helena Hammarström, Josef Prytz, Susan Höglund, Elin Pilhem, Agneta Martinsson

Stadsdelsförvaltning Göteborg Centrum: Liz Engberg, Anna Glaerum, Anna Jansson, Louise Brattberg, Elin Björk, Susanne Akunyemi

Stadsdelsförvaltning Majorna-Linné: Frida Vikmo, Joan Lindsay, Lena Strömvall, Sofia Görts

Familjehemssekreterare:

Stadsdelsförvaltning Majorna-Linné: Åsa Andersson, Anders Bengtsson, Johanna Hagström, Laila Lenander, Niloufar Farrokhnia, Raghda Al-Idani

Stadsdelsförvaltning Lundby: Amanda Persson, Johanna Groop, Lova Borna

Stadsdelsförvaltning Askim-Frölunda-Högsbo: Josefin Svensson, Lovisa Westlund, Maria Ege, Negin Forouahn, Petra Ivarsson

Stadsdelsförvaltning Västra Hisingen: Emma Sahlstedt, Emma Lindelöf, Karin Alander, Said Rasti, Sanna Stendahl, Ulrika Johansson

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset