Metro har guiden för dig som vill veta mer om vad partierna tycker i frågor som rör integration och invandring.
Metro har guiden för dig som vill veta mer om vad partierna tycker i frågor som rör integration och invandring.

Är invandring och integration viktiga frågor för dig i valet? Få en snabb överblick av vad partierna tycker med Metros guide.

Socialdemokraterna:

Den hårdare asyllagen som infördes efter flyktingkrisen 2015 ska ligga fast tills EU enats om en gemensam politik. Det ska införas en språkplikt för nyanlända. Miljonprogrammen ska rustas upp med en miljard årligen.”Synnerligen ömmande” och ”särskilt ömmande” omständigheter ska inte vara skäl till uppehållstillstånd. Sverige ska inte ha arbetskraftsinvandring som inte rör bristyrken.

Här kan du läsa vad Socialdemokraterna själva skriver om sin politik som rör invandring och integration.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet hade som vallöfte innan valet 2014 att aldrig göra det svårare för människor att komma till Sverige. Men i samband med flyktingkrisen 2015 stod de bakom den tillfälliga, strängare asyllagen. Miljöpartiet vill att fler ska få stanna i Sverige och att den restriktivare flyktinglagen ska avskaffas så snart som möjligt. Miljöpartiet har drivit frågan at de ensamkommande som kom till Sverige 2015 skulle få stanna. Uppehållstillstånden ska vara permanenta, familjer ska kunna återförenas och personer med ömmande skäl ska få stanna, tycker partiet.

Här kan du läsa vad Miljöpartiet själva skriver om sin politik som rör invandring och integration.

LÄS MER: Här hittar du alla Metros partiledarintervjuer 

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet har varit kritisk mot den hårdare flyktingpolitiken. Partiet vill förkorta väntetiderna när en asylansökan blir prövad, stärka rättssäkerheten och förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning under väntan på ett asylbeslut. Vänsterpartiet har stått bakom att de ensamkommande som kom 2015 ska få stanna i Sverige.

Här kan du läsa vad Vänsterpartiet själva skriver om sin politik som rör invandring och integration.

Moderaterna:

Moderaterna vill ha en ”stram” migrationspolitik. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Det ska vara skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring och krav på egen försörjning och godkända språkkunskaper för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Moderaterna vill ha 250 fler förvarsplatser. Sverige bör överväga att införa ett tak för hus många flyktingar vi kan ta emot, sa gruppledaren Tobias Billström i januari i år.

Här kan du läsa vad Moderaterna själva skriver om sin politik som rör invandring och integration.

Foto: IBL.

Centerpartiet:

Centerpartiet stod bakom regeringens lagförslag där ensamkommande som nekats asyl skulle få en chans att stanna i Sverige. Anhöriga ska få humanitära visum och kunna stanna i Sverige tills de får uppehållstillstånd. Asylsökande ska få obligatorisk samhällsinformation. Alla asylsökande ska få arbeta. Särskilt och och synnerligen ömmande omständigheter ska återinföras som skäl för uppehållstillstånd.

Här kan du läsa vad Centerpartiet själva skriver om sin politik som rör invandring och integration.

LÄS MER: Nej, utlandssvenskar har inte fått alla partiers valsedlar utom SD:s

Liberalerna:

Arbetskraftsinvandringen ska bli enklare både i Sverige och i EU. Det ska vara gemensamma asylregler inom EU. Det ska vara lättare att få anhöriginvandring. Sverige och EU ska ta emot fler kvotflyktingar. Alla ska få svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation under asyltiden.

Här kan du läsa vad Liberalerna själva skriver om sin politik som rör invandring och integration.

Kristdemokraterna:

Alla asylsökande ska från dag ett genomgå ett asylprogram med krav på att delta i svenskundervisning 15 timmar i veckan och samhällsorientering 9 timmar i veckan. Och man inte deltar i programmet kan man få sin dagersättning nedsatt. Partiledaren Ebba Busch Thor talar gärna om att ”vissa värderingar inte är valbara i Sverige”. Det ska vara fler förvarsplatser och mer resurser till polisen för att genomföra avvisningar och utvisningar. Rätten till familjeåterförening ska gälla. Återinför särskilt och synnerligen ömmande skäl. Det ska införas en särskild enhet ”Forced Marriage Unit”, inom Polisen för att hjälpa personer som riskerar att giftas bort mot sin vilja. Kristdemokraterna säger nej till böneutrop.

Här kan du läsa vad Kristdemokraterna själva skriver om sin politik som rör invandring och integration.

Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna vill ha vad de kallar för ett ”asylstopp”. Fokus inom migrationspolitiken ska ligga på att de som inte har rätt att befinna sig i Sverige lämnar landet. Sverige ska bidra mer mer hjälp till flyktingar i krishärdarns närområden. Det ska vara ett nationellt tiggeriförbud. Medborgarskap ska inte delas ut på lättvindiga grunder. Medborgarskap ska kunna återkallas under vissa förutsättningar.

Här kan du läsa vad Sverigedemokraterna själva skriver om sin politik som rör invandring och integration.

Feministiskt initiativ:

Feministiskt initiativ skriver att de ska verka för en fri värld där människor kan röra sig fritt och bosätta sig var de vill på jorden. Partiet vill att papperslösa ska kunna få stöd av socialtjänsten och av kommunen. Polisen ska inte få söka efter papperslösa i skolan. Personer som fått avslag på sin asylansökan ska inte kunna frihetsberövas och alla förvar ska stängas. Barn ska få plats i skola/mottagningsenhet inom två veckor när de anländer till Sverige. Arbetet mot hatbrott ska prioriteras. Feministiskt initiativ ska jobba för att rättsväsendet får obligatorisk utbildning i antirasism, genus och normkritik.

Här kan du läsa vad Feministiskt initiativ själva skriver om sin politik som rör invandring och integration.

LÄS MER: Nej, pensionärer får inte så här mycket mindre pengar än invandrare

Foto: IBL.

Fakta: Det vill partierna

I Metros serie ”Det vill partierna” presenterar vi översiktligt några av de åtgärder som de nuvarande riksdagspartierna plus Feministiskt initiativ vill se inom en rad olika områden. En del av åtgärderna som listas under ett visst parti kan även andra partier hålla med om även om det inte anges i den här genomgången.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset