Polis övervakar kön av ankommande flyktingar i snålblåsten vid Hyllie station utanför Malmö november 2015. Arkivbild.
Polis övervakar kön av ankommande flyktingar i snålblåsten vid Hyllie station utanför Malmö november 2015. Arkivbild.

Regeringen ger Migrationsdomstolarna i uppdrag att se hur handläggning av överklagade asylbeslut kan skyndas på.Omkring 30 000 asylmål beräknas 2017 överklagas till domstolarna, vilket är en fyrdubbling jämfört med 2015.

– Det är en stor utmaning, säger justitieminister Morgan Johansson (s).

Under det gångna året har domstolarnas handläggningstid ökat från två månader till drygt tre månader.

– Vi vill ha en så kort tid som möjligt, men två månader kan nog anses vara godtagbart, säger Johansson.

Han räknar dock med att de nya åtgärderna snarare handlar om att förebygga ytterligare längre handläggningstider än korta de som gäller i dag. Kortare handläggningstider innebär inte bara kortare väntan för den asylsökande utan också lägre kostnader för statens asylmottagning.

Migrationsdomstolarna och även Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket och Migrationsverket får uppdraget att ta fram förslag till åtgärder till 3 april 2017. Regeringen beslutar om uppdraget i dag.

Johansson betonar att det inte handlar om att förändra hur överklaganden ska prövas, utan om domstolarnas arbetsrutiner. Därmed ska inte rättssäkerheten påverkas.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset