Mattias Tonning skolar in Olivia, 1,5, på nybyggda Södra Viktoriagatans  förskola. Och just att det är nybyggt gillar han. – Det var inte förstaalternativet,  för vi visste inte att det skulle byggas en förskola här. Men när vi fick reda på att det byggdes nytt ville vi hit, säger han. 
Mattias Tonning skolar in Olivia, 1,5, på nybyggda Södra Viktoriagatans  förskola. Och just att det är nybyggt gillar han. – Det var inte förstaalternativet,  för vi visste inte att det skulle byggas en förskola här. Men när vi fick reda på att det byggdes nytt ville vi hit, säger han. 

Det har tagit nästan 20 år. Men nu tror samtliga stadsdelar i Göteborg att de under hösten och vintern kan uppfylla platsgarantin på förskolan. Priset är stora barngrupper och tillfälliga bygglov.

Sjutton år. Så lång tid har gått sedan platsgarantin för förskolan infördes. Och inte ett enda år har Göteborgs stad klarat av att erbjuda alla barn en förskoleplats inom fyra månader.

Men nu visar en rundringning Metro gjort att samtliga tio stadsdelar räknar med att kunna erbjuda plats till samtliga barn som vill ha plats i början av hösten, och att de flesta stadsdelar även kommer att ha platser att erbjuda under senare delen av hösten och vintern.

– Vi har jobbat stenhårt det senaste ett och ett halvt året för att bli av med vår kö, och vi öppnar tio nya avdelningar i höst med 180 nya platser, säger Rickard Ernebäck, områdeschef utbildning i Centrum, som är en av de stadsdelar som det nu ser riktigt bra ut för.

I flera stadsdelar är en av förklaringarna förskolor som byggts av moduler på tillfälliga bygglov på fem år. I Centrum gäller det till exempel åtta avdelningar på Heden, som det behövs en permanent lösning på för att stadsdelen även på sikt ska kunna klara platsgarantin. Även i Majorna-Linné, en annan stadsdel som haft stora problem, ser det nu bättre ut. 

Anders Andersson, områdeschef utbildning, menar att stadsdelen nu är ifatt och kan börja med nästa fråga – barngrupperna.

– Hösten 2013 räknar vi med att vi kan minska antalet barn per avdelning, säger han.

Att minska barngrupperna var ett vallöfte från den rödgröna majoriteten. Men trots de stora satsningarna de senaste åren har barngrupperna på många håll växt i stället. 2011 hade Göteborgs stad 17,6 barn per förskolegrupp, att jämföra med rikssnittet på 16,8. Även där är Rickard Ernebäck optimist.

– Vår beräkning är att vi med den planerade utbyggnaden av Centrums förskolor under 2013 kommer att ha möjlighet att komma ner till riksgenomsnittet, säger han. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset