Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle står vid parken på Mariatorget. – Det finns fortfarande plats att bygga på och  skapa mer park på i innerstaden, säger han. 
Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle står vid parken på Mariatorget. – Det finns fortfarande plats att bygga på och  skapa mer park på i innerstaden, säger han. 

Hälften av världens stadsbor vill se mer grönska i sina hemstäder. Det visar Husqvarnas Global Garden Report. Och i takt med att städerna förtätas krävs en förgröning.

Världens städer växer och förtätas, för fyra år sedan passerade invånarantalet i städerna antalet på landsbygden. I Sverige bor mer än 85 procent av befolkningen i tätorter. För att städerna ska bli framgångsrika måste förtätningen kombineras med ”förgröning”. 

– Vi kan inte bekämpa tillväxten och förtätningen i städerna. Parkerna kan vara drivkrafter för stadsbyggnad, säger stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle.

Hälften av världens stadsbor vill se mer grönska i sina hemstäder, det visar Husqvarnas Global Garden Report som intervjuat 3 500 stadsbor i Sverige, Polen, Tyskland, Ryssland, Kina, USA och Frankrike. Rapporten visar även att fyra av tio upplever att andelen grönområden minskar. Något som stämmer i svenska städer, enligt Statistiska centralbyrån.

– Det finns fortfarande plats att bygga på och skapa mer park på i innerstaden. Staden är inte färdigbyggd och har aldrig varit det, säger Alexander Ståhle.

Parkernas storhet är inte bara bra ur folkhälsosynpunkt, de har även ett stort ekonomiskt värde. Att bo nära en park höjer lägenhetens värde väsentligt. Däremot måste parken vara i gott skick, är den nedgången och otrygg gör den mer skada än nytta.

– En park måste vara välskött och ha en funktionell utformning. Det är precis som vardagsrummet hemma, är det ostädat och dåligt planerat går det inte att använda, säger Alexander Ståhle.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset