Andelen barn och unga med diagnosen autism har ökat kraftigt de senaste åren.  I dag har fler än 2,6 procent av alla tonåringar i Stockholm diagnosen. Det märks tydligt på Habiliteringscentrum i Stockholm, där kötiderna blir allt längre. 
 
Allra mest är det gruppen som inte har någon utvecklingsstörning ökat, med 117 procent sedan 2007. Verksamhetschefen Annika Brar kan vittna om de svårigheter som möter dessa barn i skolan. 
 
– De har det allra tuffast eftersom de förväntas klara kraven i den vanliga skolan, som inte är anpassad till deras behov. Det är för mycket folk, för starka lampor och för bullrigt. Många blir hemmasittare, eftersom de får panik av att gå till skolan, säger verksamhetschefen Annika Brar.
 
Stockholms läns landsting har satsat stora pengar på att utreda och diagnosticera personer med autism. Men när personerna ska följas upp och stödjas i sin vardag tar resurserna slut, trots att forskning visar att tidiga insatser är otroligt viktigt för att barnen ska växa upp och kunna bli en del av samhället. 
 
Genom att träna sociala färdigheter och ge omgivningen kunskap om hur man ska bemöta barn med autism kan förebygga ångest, depression och självskadebeteende senare i livet. 
 
– Det är klart att det blir dyrt om 2,6 procent av alla unga i Stockholm har autism. Men om vi inte gör något kommer det att kosta samhället mycket pengar sedan, när de här personerna sedan hamnar utanför arbetsmarknaden. Men det är olika budgetar det handlar om. 
 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset