Zozan Inci, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejourer i Sverige, Roks, hoppas på både skärpta straff och ökad kunskap. Arkivbild.
Zozan Inci, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejourer i Sverige, Roks, hoppas på både skärpta straff och ökad kunskap. Arkivbild.

Regeringen vill skärpa straffen för hedersrelaterade brott mot kvinnor. Det framgår av strategin mot mäns våld mot kvinnor som nu presenterats.På landets kvinnojourer välkomnar man förslaget.– Det här är något som vi har drivit väldigt länge, säger Roks ordförande Zozan Inci.

Strategin mot mäns våld mot kvinnor omfattar tio år och under perioden 2017–2020 anslås 900 miljoner kronor till olika åtgärder. Strategin rymmer bland annat ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor och flickor.

– Vi kommer att göra en kartläggning av hedersrelaterat våld i Sverige. Det har inte gjorts sedan 2009 och mycket tyder på att vi behöver en ny, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Svårt definiera

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill utreda om straffet för ett brott ska vara särskilt hårt om motivet har varit hedersrelaterat.

– Jag tycker att det finns anledning att överväga en straffskärpningsgrund när brott begås med hedersmotiv. Ibland leder det till misshandel, ibland till olaga frihetsberövande och i värsta fall mord och dråp. Domstolen ska se strängare på om de brotten begåtts med hedersmotiv, säger Johansson.

Frågan är hur heder ska definieras och vilka det ska omfatta.

– Det får ju en sådan här utredning titta på. Det finns en stor diskussion om gränsdragningar, men det som särskilt har utmärkt de här situationerna vi har haft är ju fall där hela eller delar av familjen på ett eller annat sätt är delaktiga i detta genom att till exempel föra ut flickan ur landet och gifta bort henne. Då är man i en särskilt utsatt situation och då finns det skäl att se strängare på det, säger Johansson.

Kvinnojourer positiva

Generalsekreteraren i Advokatsamfundet, Anne Ramberg, tycker att det är bra att frågan utreds:

– Det kan finnas ett behov av att klarlägga gränserna. Dock finns det skäl att vara restriktiv vid utvidgningen av vad som ska utgöra straffskärpningsgrund.

Även Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, välkomnar steg mot en straffskärpning.

– Vi hoppas att det kan leda till fler fällande domar där man bedömer att det finns ett hedersmotiv och att fler fall inte får fel brottsrubricering. Som det är nu funkar inte, säger Roks ordförande Zozan Inci.

Skuldbelägger

Hon menar samtidigt att en skärpning av straffen är verkningslös utan rätt kompetens i socialtjänst, polis och domstolar.

– Sverige har mycket kunskap om mäns våld mot kvinnor generellt, men inte om hedersrelaterat våld. Det finns till exempel ofta flera gärningsmän. Även om brorsan sitter inne kanske pappan begår ytterligare brott. Och ofta får unga pojkar ta på sig brotten eftersom de inte är straffmyndiga, vilket är ett stort problem.

– Samtidigt är det lätt hänt att man generaliserar och skuldbelägger hela grupper efter etnicitet eller religion om man inte har rätt kunskap, tillägger hon.

Förutom våld mot kvinnor lyfter regeringen särskilt den ekonomiska jämställdheten. Regeringen ska ta fram en handlingsplan för att sätta ökad politisk press på att få fram mer jämställda löner.

Anders Wiklund/TT
Regeringens jämställdhetsskrivelse presenterades vid en pressträff på Rosenbad. Justitieminister Morgan Johansson, jämställdhetsminister Åsa Regnér och utbildningsminister Gustav Fridolin deltog. Regeringen är klar med en strategi mot mäns våld mot kvinnor. Den innehåller ökade insatser mot hedersrelaterat våld.
Jack Mikrut/TT
Regeringen har nu presenterat sin strategi mot mäns våld mot kvinnor. Den innehåller bland annat ökade insatser mot hedersrelaterat våld. Bilden är från en minnesmanifestation för hedersmördade Fadime Sahindal. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset