SKL har antagit en strategi för långsiktig hälsa.
SKL har antagit en strategi för långsiktig hälsa.
Hälsa TT

Färre barn med karies, fler elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet, färre fallskador bland äldre och fler nyanlända i arbete.

Det är några av de 22 mål som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit för långsiktig hälsa.

"Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma mål, oavsett verksamhet", säger Anders Henriksson, förste vice ordförande för SKL.

Tanken är att målen ska vara nådda till år 2022. Målen ser dock lite olika ut, beroende på förutsättningarna. Exempelvis är ett mål att andelen treåriga barn som är kariesfria år 2022 ska öka med minst två procentenheter, medan andelen nyanlända som ska befinnas sig i arbete eller studier 90 dagar efter etableringsuppdraget ska öka med minst sju procentenheter.

"Vi står inför stora hälsoutmaningar och behöver en strategi för att möta dem. Allt börjar med en gemensam målbild", säger Anders Henriksson.

SKL är kommunernas och landstingens gemensamma intresseorganisation.

SKL har antagit en strategi för långsiktig hälsa.
SKL har antagit en strategi för långsiktig hälsa.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset