Många av Ivo-anmälningarna mot 1177 handlar om felaktiga bedömningar (Obs, genrebild. Mannen har ingenting med något av fallen att göra).
Många av Ivo-anmälningarna mot 1177 handlar om felaktiga bedömningar (Obs, genrebild. Mannen har ingenting med något av fallen att göra).

Mannen var yr, kallsvettig och hade högt blodtryck trots mediciner. Vårdguiden 1177 rådde honom att ta ett glas vatten och gå och lägga sig. Dagen efter kom det fram att han hade haft en stroke. Det är en av anmälningarna som kommit in mot 1177.

Alla kan ringa till 1177 för att få råd av en sjuksköterska. Det kan handla om allt från tips om hur du kan vårda dig själv i hemmet till om du bör uppsöka en akutmottagning eller inte. Sjuksköterskorna som arbetar på 1177 tar emot cirka 4,5 miljoner samtal per år.

Under 2015 och 2016 kom det sammanlagt in 21 anmälningar av Vårdguiden 1177 till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Hittills i år har det kommit in tre. Det finns en regel, lex Maria, som säger att vårdgivare ska utreda och anmäla en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Dessa fall anmäls till Inspektionen för vård och omsorg.

Privatpersoner kan också kontakta myndigheten för att klaga på vård och omsorg. Ivo råder dock patienter att i första hand vända sig till personalen på den mottagning som man har blivit behandlad på, vilket Patientnämnden kan hjälpa till med. Ivo utreder inte heller fall som handlar om dåligt bemötande.

LÄS MER: Här är sjukdomarna som svenskarna googlar mest

Ofta handlar Ivo-anmälningarna mot 1177, som sköts av de olika landstingen, om att personer anser sig ha fått fel råd, eller att en vårdgivare har konstaterat att en patient har fått fel råd.

Vad är den vanligaste orsaken till att det blir ett felaktigt råd?

– Det är svårt att göra medicinska bedömningar för vissa svåra medicinska tillstånd, till exempel blodförgiftning. En försämring kan komma väldigt fort, på en halvtimme, timme. Det är det jättesvårt att försöka hitta de här personerna på telefon, men inte omöjligt. Det finns alltid medicinska tillstånd som är svåra att förutse för att utvecklingen sker så snabbt, säger Malou Lindberg, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon i Region Östergötland.

Det finns både nationella och lokala riktlinjer i samtliga landsting. När en person ringer till 1177 finns det speciella rutiner för hur samtalen ska gå till. Det finns också ett rådgivningssystem, ett it-stöd, som sjuksköterskorna använder sig av.

– Vi går hela tiden på symptom. När en person ringer hit och exempelvis säger att den har ont i örat, då går man in och skriver in symptomet i rådgivningsstödet “öra”. Då får man fram olika brådskgrader beroende på vad för symptom det är i örat. Vilken vårdnivå man bör söka, om man kan avvakta och så vidare, säger Malou Lindberg.

Finns det några svårigheter i avvägningen mellan att råda en patient att stanna hemma eller åka in till akuten?

– Vi har legitimerad personal, sjuksköterskor. I Östergötland vill vi gärna att sjuksköterskorna har specialistutbildning och vi har som krav att man ska ha jobbat som sjuksköterska i fem år. Det är erfarenheten hos sjuksköterskan, den kunskap man har med sig i grunden utifrån symptom och medicinsk bedömning som avgör. Sedan har man hjälp i rådgivningsstödet. Vi kan inte ta hänsyn till hur det ser ut i övrig vård. Vi måste göra vår medicinska bedömning och hänvisa patienten vidare vid behov utifrån den. Man kan inte tänka “det är jättemycket på akuten, vi kan inte rekommendera patienten att söka där”. Det finns inte med i bedömningen.

Är det svårt att göra en adekvat medicinsk bedömning på telefon?

– Det är klart, när man inte kan känna på eller se patienten som ringer. Men det har man också tagit hänsyn till i rådgivningsstödet. Vi rekommenderar hellre en patient att söka vård så att man inte tar några chansningar. Det är också så att om man har en patient som man inte kan kommunicera bra med rent verbalt så måste man ta höjd för det. Till exempel om den som ringer inte behärskar svenska och engelska så bra, de personerna måste vi hänvisa till att söka vård eftersom det inte går att göra en adekvat medicinsk bedömning på telefon.

LÄS MER: Oskar, 29, hade hjärtmuskelinflammation: ”Kändes som att ambulanspersonalen inte trodde på mig”

Fem exempel på Ivo-anmälningar mot 1177

Hade stroke – råddes ”ta ett glas vatten”

En man ringer in och säger att han under fem minuter var mycket yr, att han hade kallsvettats och haft svårt att koncentrera sig. 1177 trodde att det kunde bero på ett kraftigt blodtrycksfall varpå mannen förklarade att han tog medicin mot högt blodtryck och att det ändå var väldigt högt vid kontroll. Det förklarades med att han var rädd. 1177 rådfrågar akuten och mannen får besked om att han ska ta ett glas vatten och gå och lägga sig. När han vaknar mår han bra, men tycker att det är svårt att läsa texten på tv:n. Han besöker sin vårdcentral, som samma dag skickar honom till sjukhus där man konstaterar att han hade fått en stroke.

Mannen klagade till Ivo, som konstaterar att det finns brister i bedömningen av patientens vårdbehov. ”Detta utifrån att ett allvarligt sjukdomstillstånd så som hotande stroke i detta fall inte kunde uteslutas utifrån den sammantagna bilden”, skriver man i beslutet.

Gjorde felaktig bedömning

En mamma till en 2-årig flicka ringer in till 1177 och berättar att hennes dotter har hög feber och hudutslag, som uppkommit hastigt. Sjuksköterskan gör bedömningen att det i första hand skulle kunna vara tredagarsfeber eller höstblåsor. Mamman får råd om hur hon ska få ned febern, men man säger att hon ska avvakta. Hon väljer att inte följa rådet och åker in till barnakuten samma dag. Där misstänker de blodförgiftning. Flickan blir snabbt bättre av antibiotika. Senare visar det sig att blododlingen är negativ. I stället får hon diagnosen ospecificerad bakteriell infektion.

Händelsen lex Maria-anmäldes. Enligt Ivo har vårdgivaren gjort en redovisande utredning och fullgjort sin anmälningsplikt. Man ser inga anledningar till ytterligare åtgärder. 1177 skriver i sitt svar att den rådgivande sjuksköterskan inte gjorde en medicinsk adekvat bedömning. Man har inte kunnat identifiera att några liknande händelser har inträffat tidigare.

Kom inte fram till 1177

En man lämnar in ett klagomål till Ivo eftersom han inte kom fram när han ringde till 1177. Enligt mannen gick det inte ens att ställa sig i telefonkö. I stället fick han höra ”vänligen försök senare”. Mannen skriver att han inte vill belasta akutmottagningen i onödan. ”Det känns otroligt dåligt att det inte går att nå fram”, skriver han. Ivo har ännu inte kommit med något beslut i ärendet.

Barn hade misstänkt diabetes – föräldrarna fick rådet att avvakta

Föräldrar kontaktar sin vårdcentral eftersom personalen på barnets förskola hade noterat att barnet drack och kissade mycket. De får rådet att ta kontakt med barnakuten eftersom man misstänker diabetes. Föräldrarna kan inte komma i kontakt med barnakuten varpå de ringer 1177. Sjuksköterskan ger rådet att avvakta eftersom barnet är opåverkat. Samma kväll ringer föräldrarna till 1177 igen eftersom barnet har börjat lukta ammoniak. Då får familjen en tid på en jourmottagning samma kväll eftersom man misstänker en urinvägsinfektion. Vid besöket konstaterar man att barnet har högt blodsocker och barnet remitteras direkt till barnkliniken.

Händelsen anmäldes till Ivo enligt lex Maria eftersom vårdgivaren ansåg att den hade kunnat innebära en allvarlig vårdskada. Eftersom man har vidtagit och planerat åtgärder för att samma sak inte ska hända igen avslutar Ivo ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder.

Hade blodförgiftning – skulle dricka vatten

En man kontaktar 1177 eftersom han är blå, anfådd och har diarré och frossa. Själv misstänker mannen matförgiftning. Sjuksköterskan råder mannen att dricka mycket vätska och säger att de ska följa upp om en och en halv timma. Mannen ringer dock tillbaka efter mindre än en timma eftersom han har blivit sämre. Då blir han hänvisad till 112 för ambulanstransport till sjukhuset. När mannen kommer dit konstaterar man att han har blodförgiftning, som kräver intensivvård. Mannen har fått flera komplikationer på grund av den svåra infektionen.

Händelsen lex Maria-anmäldes eftersom den enligt vårdgivaren medförde en allvarlig vårdskada. 1177 har vidtagit flera åtgärder för att samma misstag inte ska inträffa igen och därför väljer Ivo att avsluta ärendet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset