Erik Arroy är ordförande för Sveriges Förenade Studenter.
Erik Arroy är ordförande för Sveriges Förenade Studenter.

Det är inte elevernas bristande förmåga som bör stå i centrum för debatten utan snarare lärarnas pedagogiska kompetens. Det anser Sveriges förenade studentkårers ordförande med anledning av Ebba Lisberg Jensens tidigare attack mot studenterna.

De är slappa, tar för få poäng och har dålig inlärningsförmåga. De senaste dagarna har debatten om svenska universitetsstudenters bristande förmåga fått ny luft – nu senast i ett utspel från högskolelektorn  Ebba Lisberg Jensen, på fackförbundet SULFs hemsida.

Universitetslektorn Ebba Lisberg Jensens är ger där en alarmerande bild av universitetsstudenternas brister. Studenternas inlärningsförmåga jämförs bland annat med en 13-årings och hon berättar att hon i höstas tvingades underkänna två av tre på en tentamen.

Men nu går Erik Arroy, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS, till motattack. 
– Det har varit debatt om detta från och till den senaste tiden. Jag skulle önska att vi i stället diskuterade universitetslärarnas pedagogiska kompetens. Om man jämför med andra nordiska länder satsas det inte alls lika mycket på pedagogik i den svenska högskolan, säger han.
 
Du tycker helt enkelt att det är lärarna som är för dåliga på att lära ut?

– Nej, men eftersom undervisningen inte premieras i närheten så mycket som forskningen saknar de verktygen och förutsättningarna för att bedriva en pedagogisk verksamhet. 

SFS arbetar just nu med att ta fram en rad förslag för hur man kan uppgradera den pedagogiska kompetensen hos universitetslärarna. Ett exempel är att ställa krav redan vid rekryteringen av nya lärare. 
– Det finns i dag inga tydliga metode r för att mäta pedagogiska färdigheter. Man måste också sluta att se forskning och utbildning som helt skilda företeelser. 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset