En stor studie visar att barn på det stora hela är ganska nöjda med sina liv, oavsett var i världen de bor. Men mest nöjda med tillvaron ska barnen i Rumänien vara.

TT
Studie: Här är landet där barnen är lyckligast

Sverige är inte med i den aktuella studien. Däremot grannlandet Norge. Maria Schillaci, psykolog på Rädda barnen, säger till Metro att många barn i Sverige har det bra i dag rent strukturellt, med möjligheter till stöd och hjälp.

Det är Goethe University i Tyskland som har genomfört en studie med 53 000 barn i åldern 10 till 12 år i femton länder. Trots skillnader i materiellt välstånd fann de att barn i Rumänen hade den högsta genomsnittliga poängen när barnen själva fick skatta sitt mående.

Resultatet, som presenteras i Children’s Worlds, the International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB), en global forskningsundersökning om barns subjektiva välbefinnande. 

Då avsikten uppges ha varit att få med så många kontinenter som möjligt valde de ut 15 länder med olika trosuppfattningar spridda över flera kontinenter, och frågade barn hur de mår när det kommer till bland annat familjeliv, vänskap, pengar och materiella ägodelar, skolgång och livet som helhet.

Det visade sig att barn upplever att de på det stora hela mår bra, oavsett var de bor. I Norge, Tyskland och Spanien rapporteras barnen prata med sina föräldrar i störst utsträckning. Det går även att skönja att pojkar och flickor svarade olika när det kom till nöjdhet med sina egna kroppar och att flickor i Storbritannien, Estland, Tyskland, Polen och Sydkorea är mindre nöjda med sitt utseende. Sydkorea fick därtill låga poäng rakt igenom undersökningen.

Rika länder toppar lyckoligan

Hur mår då barnen i Sverige? Folkhälsomyndighetens rapport ”Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14” som utkom i fjol ger en fingervisning. Undersökningen, som bygger på uppgifter från 11-, 13- och 15-åringar, visar att majoriteten av de svenska barnen anser sig ha en bra hälsa.

– Det sjunker med åldern och flickorna har lite lägre siffror, men generellt ligger vi högt i ett internationellt perspektiv, säger säger Petra Löfstedt, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Maria Schillaci, psykolog på Rädda barnen, säger till Metro att många barn i Sverige har det bra i dag rent strukturellt, med möjligheter till stöd och hjälp.

– Men i det finns det många barn som inte har det bra, som har det tufft, blir utsatta för övergrepp och växer upp i ett utansförskap. Det vi kan bli bättre på är att utveckla det mellanmänskliga mötet. Det finns barn mitt ibland oss som mår dåligt, men att det inte alltid är lätt att upptäcka det. Just därför är det viktigt att våga fråga barn hur de faktiskt mår.

Den genomförda undersökningen är tydlig med att det i forskningsinitiativ av detta slag finns luckor och förbättringsområden. Jämför man med resultatet av FN-rapporten World Happiness Report som tittar på 158 länder, är skillnaden i lycka baserat på var människor bor mycket framträdande.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset