Alla traditionellt maskulina värden var dock inte associerade med psykologiska problem.
Alla traditionellt maskulina värden var dock inte associerade med psykologiska problem.

Män som värderar traditionell maskulinitet och att vara överlägsna kvinnor har oftare psykiska problem. De är också mindre benägna att söka hjälp för sina problem. Det visar en ny stor metastudie.

Män som hyser och eftersträvar traditionellt maskulina värden och som är sexister är mer benägna att ha psykiska problem. De är också mindre benägna att söka hjälp för sina problem.

Det är slutsatsen av en stor metanalys som under måndagen publicerades i Journal of counseling psychology och som bygger på 78 studier om män och maskulinitet som genomförts mellan 2003 och 2013. 

► LÄS MER: Studie: Män överskattar sig själva

 

I studien identifierade forskarna 11 normer som de ansåg var traditionellt maskulina – vilja att vinna, brist på känslomässig kontroll, risktagande, våld, dominans, promiskuitet, självtillit, fokus på arbetet, kontroll över kvinnor, homofobi och vilja att ha hög status – och försökte se hur dessa normer kunde associeras med särskilda psykiska problem.

Resultaten av studien är att män som aktivt eftersträvade och förhöll sig till dessa normer var mer benägna att drabbas av depression, stress, problem med sin kroppsbild, missbruksproblem och sociala problem. De var också mindre benägna att söka hjälp för dessa problem. Effekten var särskilt tydlig hos män och eftersträvade "playboy-beteende" och dominans över kvinnor.

Studiens huvudförfattare, Y. Joel Wong vid Indiana university, var inte överraskad över resultaten.

– Det är knappast raketvetenskap. Det är något som demonstrerats i över tjugo år av forskning, säger han till Popular science.

Alla traditionellt maskulina värden var inte associerade med psykologiska problem; att sätta arbetet först verkade varken ha positiva eller negativa effekter på den psykiska hälsan.

På samma sätt var risktagande assoscierat med både stora positiva och negativa effekter, eftersom risktagande kan leda till både positiva och negativa saker.  

► LÄS MER: Studie: Män tror att kvinnor flirtar med dem – fast de bara är vänliga

 

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset