Skolgårdarna krymper i Sverige.
Skolgårdarna krymper i Sverige.

Skolgårdarna i Sverige krymper, och det snabbt. På tre år har skolgårdarna krympt med nästan fyra kvadratmeter per elev. Detta är något som oroar Boverket.

Barn i grundskolor får allt mindre skolgårdar. På bara några år går det att se en tydlig minskning i antalet kvadratmeter skolgård per elev. Detta är något som oroar Boverket som med hjälp av SCB kartlagt hur barnens skolgårdar ser ut i landet.

– Barn behöver grönska och stora ytor att röra sig på. Men vi har sett att ytorna per elev minskar. Det beror bland annat på att eleverna blivit fler men också att utrymmena blivit mindre, säger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket.

LÄS MER: Varg dök upp på skolgård i Kolsva

Drygt en miljon barn går just nu i grundskolan. Om skolgårdarna krymper kan detta få negativa effekter, enligt Boverket.

– Det är oroväckande eftersom barn är i ett stort behov av utelek och aktivitet. När skolgårdarna krymper finns det en risk att rasterna inte blir ett tillfälle för barnen att slappna av. Det försämrar barnets lärande och koncentrationsförmåga, säger Ulrika Åkerlund.

Boverket bedömer att det bör finnas cirka 30 kvadratmeter per barn i en grundskola. Den totala storleken på friytan bör vara minst 3 000 kvadratmeter. På skolgårdar som är mindre kan barnen, oavsett antalet barn, få svårt att utveckla den lek och det sociala samspelet de behöver.

Studiens resultat visar att fyra av tio barn har tillgång till en skolyta som är mindre än 30 kvadratmeter per elev. Snittet i hela landet är cirka 45 kvadratmeter, det är ungefär lika stort som tre parkeringsrutor.

LÄS MER: Landets skolgårdar kartläggs

Skillnaderna mellan kommunerna är stora enligt studien.

– Det är stora skillnader runt om i landet. Det man kan säga är att skolgårdarna i snitt är mycket mindre i storstadsregioner än i landsorter, säger hon.

Det finns ingen lag som säger att en skola måste ha en skolgård, utan en skola eller kommun kan hänvisa till exempelvis en närliggande park.

– Det här är en fråga som fallit mellan stolarna. Vi kan tycka att en skolgård bör finnas i direkt anslutning till skolan, säger Ulrika Åkerlund.

Friyta per elev läsåret 2016-2017

Län Kommunal Skola Friskola Totalt
Stockholms län 26,9 20,8 25,6
Uppsala län 50,4 29,4 47,2
Södermanlands län 54,5 25,9 49,8
Östergötlands län 49,9 35 48
Jönköpings län 50,9 33,2 49,8
Kronobergs län 67,4 43,8 65,5
Kalmar län 68,2 67,8 68,2
Gotlands län 80,8 49,9 77,2
Blekinge län 65 35,8 60,7
Skåne län 42,7 36,3 41,9
Hallands län 46,1 50,6 46,6
Västra Götalands län 44,8 26,1 42,4
Värmlands län 67,7 62,5 67,4
Örebro län 55,1 29,1 52,1
Västmanlands län 46,6 23,3 43,2
Dalarnas län 61,6 31,3 59,3
Gävleborgs län 63,2 34,6 59,2
Västernorrlands län 61,4 46 59,7
Jämtlands län 76,4 33,3 73,1
Västerbottens län 62,9 61,2 62,7
Norrbottens län 71,6 61,5 70,6
Riket 47,4 29,3 44,8

Siffrorna är i kvadratmeter.

Källa: Boverket.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om barn skolan