Även om många upplever ett cykelkaos i storstäderna cyklar vi betydligt mindre nu än 1995.
Även om många upplever ett cykelkaos i storstäderna cyklar vi betydligt mindre nu än 1995.

I dag sker en cykelresa varje dag på var femte person i Sverige, vilket är en nedgång på 40 procent jämför med 1995, då det skedde en resa på var tredje invånare.

Om du bor i någon av Sveriges större städer är det nog svårt att tro det, men sanningen är att vi cyklar allt mindre i Sverige, och nedgången är markant. Det framgår av en rapport som Trafikanalys presenterade på måndagen.

Tom Peterson har varit projektledare för rapporten, och han är förvånad över resultatet.

– Cyklingen ökar, sägs det ju, men då tittar man bara på snittet i Stockholm. Men det är framförallt på landsbygden och i de lägre åldrarna som cyklingen har minskat. Det kan ha att göra med att det har blivit längre till skolan, och längre till service på landsbygden.

LÄS MER: Så mycket kostar det – 15 lagbrott på cykel som kan stå dig dyrt

I snitt cyklar vi 5,3 miljoner kilometer per dag, räknat på hela landet, vilket är en nedgång på 16 procent sedan mitten av 1990-talet. Räknat i antal cykelresor har minskningen gått från 2,8 miljoner till 1,9 miljoner per dag, vilket innebär att vi gör nästan 40 procent färre resor varje dag jämfört med mitten av 90-talet.

Däremot blir de resor som kvarstår allt längre, i dag i snitt 2,8 kilometer, jämfört med 2,2 kilometer 1995, där resor till och från arbetet står för den tydligaste uppgången i färdlängd. Skolresor, service- och inköpsresor, och övriga ärenden, utförs i allt lägre grad med cykel.

– Det är i första hand arbetsresor där cykelsträckan har ökat. Men alla andra resor de personerna gör ute där de bor kanske sker med bilarna, säger Tom Peterson.

Samtidigt har antalet omkomna i trafikolyckor minskat de senaste 10 åren, vilket är en genomgående trend för samtliga vägtrafikolyckor. Totalt omkommer 12 cyklister per miljard cyklade kilometer.

LÄS MER: Ann vill inte bli för bekväm – cyklar jorden runt ensam

Genomsnittligt antal tusen delresor per dag där cykel använts som ett färdsätt. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset