Som förälder kan du titta efter både inre och yttre tecken på att ditt barn inte mår bra på sin förskola.
Som förälder kan du titta efter både inre och yttre tecken på att ditt barn inte mår bra på sin förskola.

Om ditt barn plötsligt börjar ställa ovanliga frågor om sin förskola eller inte vill gå dit över huvud taget kan det vara tecken på att allt inte är som det ska. Enligt Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete, borde alla föräldrar som har möjlighet ta en halvdag och vara med på förskolan.

Som förälder kan det vara svårt att känna att man har en tillräcklig inblick i barnens vardag på förskolan och i skolan.

Anna-Karin Wyndhamn är lärare, doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och har varit programledare i TV3:s program ”Supernanny”. Hon menar att det kan vara svårt att upptäcka när ett barn inte mår bra i skolmiljön, särskilt om barnet ännu inte lärt sig prata.
– Det finns ju dels yttre tecken på att ett barn inte mår bra, alltså tecken som är möjliga att se med blotta ögat. Titta efter att barnets basbehov är uppfyllda efter förskolan – att barnet är mätt, har vilat och fått sin blöja bytt om det är ett litet barn, säger Anna-Karin Wyndhamn.

LÄS MER: Ny forskning: Barn som tar sig till skolan själva presterar bättre

Titta också efter förändringar i barnets beteende. Det kan till exempel handla om att barnet börjar ställa nya frågor som du reagerar på eller att barnet berättar saker om förskolan som inte stämmer överens med din bild av vardagen där.
– När det gäller barn som har ett språk så måste man som förälder vara fiffig i hur man ställer frågor kring hur dagen varit. Många föräldrar tycker inte att det går att få reda på vad som hänt på förskolan, men här kan man inte stanna vid att bara fråga ”Var det bra i skolan idag?”.

Istället menar Anna-Karin Wyndhamn att du måste ställa specifika och varierande frågor, som till exempel om barnet har gråtit någon gång under dagen, vad som var roligast, om någon gjort barnet ledset, och hur och med vem som barnet har lekt. Hon tycker att alla föräldrar ska ta en halvdag var och vara med på förskola eller i skolan.
– Det är vanligt att föräldrar skyndar när de hämtar och lämnar barnen, men jag skulle önska att alla föräldrar nyttjade den här chansen. Om man som förälder är med kan man se hur en dag ser ut, vad de gör, vem mitt barn leker med och hur personalen beter sig. Det blir så mycket lättare att ställa frågor till barnet då.

LÄS MER: Så sätter du gränser för ditt barn

En hög personalomsättning, stora förskolegrupper och brist på förskolelärare är alla faktorer som kan påverka barn negativt, tror Anna-Karin Wyndhamn.
– Ju rörigare organisation, desto större blir omsättning på de vuxna som figurerar där och desto större blir risken för att barnen blir oroliga och inte längtar till att gå dit nästa dag.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset