Här i före detta Matematiskt centrum ska SGS bygga cirka 100 studentrum. Tillsammans med Chalmers 16 lägenheter är det de enda nya studentboendena som blir inflyttningsklara 2012, trots bostadsbrist bland studenter.
 Här i före detta Matematiskt centrum ska SGS bygga cirka 100 studentrum. Tillsammans med Chalmers 16 lägenheter är det de enda nya studentboendena som blir inflyttningsklara 2012, trots bostadsbrist bland studenter.

”Bostadsbristen i Göteborg är monumental”. Bara 1 700 nya bostäder klara 2012 – målet var 2 500.

Kommunens mål för 2012 säger att 2 500 nya bostäder ska stå klara detta år. Men frågan är om man kommer att klara det. Enligt en rapport från kommunens fastighetskontor har man 2011 färdigställt 1 700 bostäder och därmed missat det politiska målet för året på 2 000 nya bostäder.

– Bostadsbristen i Göteborg är monumental. Våra undersökningar bland 20–25-åringar visar att det fattas 13 000 lägenheter i Göteborg bara i den åldersgruppen, säger Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare på Hyresgästföreningen.
 
Han menar att ambitionsnivån i dag är alldeles för låg, men att kommunen ändå visat en vilja att öka bostadsbyggandet.
– Men de allmännyttiga bostadsbolagen har byggt väldigt lite under de senaste åren, så man är utlämnad till andra aktörer. 
 
Peter Junker, planeringschef på fastighetskontoret, menar att man kommer att klara 2012 års mål – ja, kanske till och med nå över det.
– Totalsiffran för vad som kommer att stå färdigt 2012 är enligt vår bedömning fler än 2 500 lägenheter, säger han, men medger samtidigt att bostadsbyggande är en färskvara och att en del av de planerna fortfarande kan gå i stå efter överklaganden.
– Det ser bättre ut för 2012 än 2011. Om det sedan blir ett totalstopp för att räntorna rusar i höjden är ju omöjligt att säga nu.
 
Även SGS, Stiftelsen Göteborgs studentbostäder, har legat lågt med byggandet de senaste åren. Det enda de kommer att färdigställa under 2012 är omkring hundra studentlägenheten i gamla Matematiskt centrum.
– Det blir smårum eftersom vi nu byggt mest större lägenheter säger Klara Martinsson (S) ordförande i SGS.
 
Hon menar att avskaffandet av det statliga stödet för att bygga studentbostäder har påverkat byggtakten negativt. 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset