Den svenska ekonomin står stark medan omvärlden skakar.
Den svenska ekonomin står stark medan omvärlden skakar.

Finanskris? Glöm det. Medan omvärlden skakar står svensk ekonomi oväntat stark. – Vi är inte särskilt långt ifrån vad man kan kalla ett normal-läge, säger Nordeas chefsanalytiker.

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 2,3 procent under andra kvartalet – vilket var långt över analytikernas prognoser. Ett annat tecken på att svensk konjunktur kan ha vänt är det överraskande positiva beskedet från inköpschefsindex – industrin är tillbaka på tillväxt.

– Vi är inte särskilt långt ifrån vad man kan kalla ett normalläge i svensk ekonomi. Tillväxten har upprätthållits överraskande väl i år, med tanke på hur stökigt det är i vår omvärld, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Enligt experter som Metro talat med finns i dagsläget två stora hot mot ekonomin: den fortsatt höga arbetslösheten och det ekonomiska läget utanför landets gränser.

– När den internationella konjunkturen försvagas blir det svårare för exportindustrin. Dels på grund av minskad efterfrågan, men även eftersom kronan stärks,
säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Sverige kan styra bort en kraftig inbromsning eftersom det finns handlingsutrymme för satsningar från regeringen och för att sänka räntan.
 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset